Исторически речник
мъножьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
мъножьство, мъножъство, мъножствомъножьства, мъножъства, мъножствамъножьствѹ, мъножъствѹ, мъножствѹмъножьствомь, мъножъствомь, мъножствомь, мъножьствомъ, мъножъствомъ, мъножствомъмъножьствѣ, мъножъствѣ, мъножствѣмъножьства, мъножъства, мъножства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
мъножьствъ, мъножъствъ, мъножествъ, мъножьствь, мъножствь, мъножьстъвь, мъножстъвь, мъножьстьвь, мъножстьвьмъножрьствомъ, мъножъствомъ, мъножствомъ, мъножьствомь, мъножъствомь, мъножствомьмъножьствꙑ, мъножъствꙑ, мъножствꙑмъножьствѣхъ, мъножъствѣхъ, мъножствѣхъ, мъножьствѣхь, мъножъствѣхь, мъножствѣхьмъножьствѣ, мъножъствѣ, мъножствѣмъножьствѹ, мъножъствѹ, мъножствѹ
NnDu
мъножьствома, мъножъствома, мъножствома
мъножьство ср Голямо количество, множество; големина не можаахѫ првлѣшт еѩ. отъ множьства рꙑбъ М Йо 21.6 З А СК надѣѭщеі сѩ сілѣ своеі. ї множьствомъ богатьства своего хвалѩще сѩ СП 48.7  сполнъ не спетъ сѩ множьствомь крѣпост своеѩ СП 32.16 аꙁъ же множъствомъ млості твоⷷѩ вьнідѫ вь домъ твоі СП 5.8 ѡ ловѣколюбьствꙗ многа вꙑсота. ѡ трьпѣнꙗ непрѣдомо множьство С 394.15—16 Множество от хора, тълпа, народ. ꙇ отъ лма. ꙇ отъ дѹмѣѩ. ꙇ съ оного полѹ оръдана. ꙇ сѫште о тѵрѣ  сдонѣ. мъного мъножъство. слꙑшавъше елко творѣше прдѫ къ немѹ М Мк 3.8 З повелѣ ѧт отъ множьства дъва мѫжа.  првест ꙗ к н҄емѹ С 113.25 М З А СК СП СЕ К С Гр πλῆϑος μέγεϑος στῖφος πολυτέλεια множьство множъство мъножъство Нвб множество ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР