Исторически речник
мъногораꙁльно  
мъногораꙁльно нареч Многообразно, разнообразно, по различен начин братѣ. многоъстъно (!)  многораꙁлно. древе главъ бъ оцемъ прокꙑ. напослѣдъкъ дн схъ. гла намъ сномъ Е 6а 7 Изч Е Гр πολυτρόπως многораꙁлно Нвб многоразлично ВА