Исторически речник
мѹск҄скъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мѹск҄скъ, мѹск҄скьмѹск҄скамѹск҄скѹмѹск҄скъ, мѹск҄скьмѹск҄скамѹск҄скомь, мѹск҄скомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мѹск҄сцѣмѹск҄скъмѹск҄сцмѹск҄скъ, мѹск҄скьмѹск҄скомъ, мѹск҄скомьмѹск҄скꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мѹск҄скꙑмѹск҄сцѣхъ, мѹск҄сцѣхьмѹск҄скамѹск҄скѹмѹск҄скомамѹск҄ско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мѹск҄скамѹск҄скѹмѹск҄скомѹск҄скамѹск҄скомь, мѹск҄скомъмѹск҄сцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мѹск҄скамѹск҄скъ, мѹск҄скьмѹск҄скомъ, мѹск҄скомьмѹск҄скꙑмѹск҄скꙑмѹск҄сцѣхъ, мѹск҄сцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мѹск҄сцѣмѹск҄скѹмѹск҄скомамѹск҄скамѹск҄скꙑ, мѹск҄скѫмѹск҄сцѣ, мѹск҄стѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мѹск҄скѫ, мѹск҄скѹмѹск҄скоѭ, мѹск҄скоѫ, мѹск҄скоѧ, мѹск҄скоюмѹск҄сцѣ, мѹск҄стѣмѹск҄скꙑмѹск҄скъ, мѹск҄скьмѹск҄скамъ, мѹск҄скамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мѹск҄скꙑмѹск҄скаммѹск҄скахъ, мѹск҄скахьмѹск҄сцѣ, мѹск҄стѣмѹск҄скѹмѹск҄скама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мѹск҄скꙑ, мѹск҄скꙑ, мѹск҄скомѹск҄скаго, мѹск҄скаего, мѹск҄скааго, мѹск҄скаго, мѹск҄ского, мѹск҄скога, мѹск҄скгомѹск҄скѹмѹ, мѹск҄скѹемѹ, мѹск҄скѹѹмѹ, мѹск҄скѹмѹ, мѹск҄скоомѹ, мѹск҄скомѹ, мѹск҄скоѹмѹ, мѹск҄скмѹмѹск҄скꙑ, мѹск҄скꙑ, мѹск҄скомѹск҄скаго, мѹск҄скаего, мѹск҄скааго, мѹск҄скаго, мѹск҄ского, мѹск҄скога, мѹск҄скгомѹск҄скꙑмь, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄скꙑмъ, мѹск҄скꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мѹск҄сцѣмь, мѹск҄сцѣемь, мѹск҄сцѣѣмь, мѹск҄сцѣамь, мѹск҄сцѣмь, мѹск҄сцѣмъ, мѹск҄сцѣемъ, мѹск҄сцѣѣмъ, мѹск҄сцѣамъ, мѹск҄сцѣмъ, мѹск҄скомь, мѹск҄скомъмѹск҄скꙑ, мѹск҄скꙑ, мѹск҄скомѹск҄сцмѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄сцѣхъ, мѹск҄сцѣхьмѹск҄скꙑмъ, мѹск҄скꙑмъ, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄сцѣмъ, мѹск҄сцѣмьмѹск҄скꙑѧ, мѹск҄скꙑꙗ, мѹск҄скꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мѹск҄скꙑм, мѹск҄скꙑммѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄скꙑхьмѹск҄скаꙗ, мѹск҄скаа, мѹск҄скаѣмѹск҄скѹю, мѹск҄скоюмѹск҄скꙑма, мѹск҄скꙑмамѹск҄ско, мѹск҄ское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мѹск҄скаго, мѹск҄скаего, мѹск҄скааго, мѹск҄скаго, мѹск҄ского, мѹск҄скога, мѹск҄скгомѹск҄скѹмѹ, мѹск҄скѹемѹ, мѹск҄скѹѹмѹ, мѹск҄скѹмѹ, мѹск҄скоомѹ, мѹск҄скомѹ, мѹск҄скоѹмѹ, мѹск҄скмѹмѹск҄ско, мѹск҄скоемѹск҄скаго, мѹск҄скаего, мѹск҄скааго, мѹск҄скаго, мѹск҄ского, мѹск҄скога, мѹск҄скгомѹск҄скꙑмь, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄скꙑмъ, мѹск҄скꙑмъмѹск҄сцѣмь, мѹск҄сцѣемь, мѹск҄сцѣѣмь, мѹск҄сцѣамь, мѹск҄сцѣмь, мѹск҄сцѣмъ, мѹск҄сцѣемъ, мѹск҄сцѣѣмъ, мѹск҄сцѣамъ, мѹск҄сцѣмъ, мѹск҄скомь, мѹск҄скомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мѹск҄ско, мѹск҄скоемѹск҄скаꙗ, мѹск҄скаа, мѹск҄скаѣ, мѹск҄скаѧмѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄сцѣхъ, мѹск҄сцѣхьмѹск҄скꙑмъ, мѹск҄скꙑмъ, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄сцѣмъ, мѹск҄сцѣмьмѹск҄скаꙗ, мѹск҄скаа, мѹск҄скаѣ, мѹск҄скаѧмѹск҄скꙑм, мѹск҄скꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄скꙑхьмѹск҄сцѣмѹск҄скѹю, мѹск҄скоюмѹск҄скꙑма, мѹск҄скꙑмамѹск҄скаꙗ, мѹск҄скаа, мѹск҄скаѣ, мѹск҄скаѧмѹск҄скꙑѧ, мѹск҄скꙑꙗ, мѹск҄скѫѭ, мѹск҄скꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мѹск҄сцѣ, мѹск҄стѣ, мѹск҄скомѹск҄скѫѭ, мѹск҄скѹю, мѹск҄скоѭ, мѹск҄скоюмѹск҄скѫѭ, мѹск҄скоѫ, мѹск҄скоѧ, мѹск҄скоюмѹск҄сцѣ, мѹск҄стѣмѹск҄скꙑѧ, мѹск҄скꙑꙗ, мѹск҄скꙑемѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхъ, мѹск҄сцѣхъ, мѹск҄стѣхъ, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄сцѣхь, мѹск҄стѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мѹск҄скꙑмъ, мѹск҄скꙑмъ, мѹск҄сцѣмъ, мѹск҄стѣмъ, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄скꙑмь, мѹск҄сцѣмь, мѹск҄стѣмьмѹск҄скꙑѧ, мѹск҄скꙑꙗ, мѹск҄скꙑемѹск҄скꙑм, мѹск҄скꙑммѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхъ, мѹск҄скꙑхь, мѹск҄скꙑхьмѹск҄сцѣ, мѹск҄стѣмѹск҄скѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мѹск҄скꙑма, мѹск҄скꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
мѹск҄скъ -ꙑ прил Който се занимава с музика, който свири на музикален инструмент нꙑнѣ мꙑ сънѧсомъ сѧ вꙿс въ кѹпѣ. вдѣт красънѫѭ схъ. ꙇ нестьлѣнънꙑхъ бракъ красотѫ. ꙇ мѹскскꙑхъ двъ. слꙑшат гѫсле глѭщхъ СЕ 88а 3 Изч СЕ Нвб Ø