Исторически речник
мрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мрѣтмьрѫ, мърѫ, мрѫ, мьрѹ, мърѹ, мрѹмьреш, мъреш, мрешмьретъ, мъретъ, мретъ, мьреть, мъреть, мреть, мьрет, мърет, мретмьремъ, мъремъ, мремъ, мьремь, мъремь, мремь, мьрем, мърем, мрем, мьремо, мъремо, мремомьрете, мърете, мрете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мьрѫтъ, мърѫтъ, мрѫтъ, мьрѹтъ, мърѹтъ, мрѹтъ, мьрѫть, мърѫть, мрѫть, мьрѹть, мърѹть, мрѹть, мьрѫт, мърѫт, мрѫт, мьрѹт, мърѹт, мрѹтмьревѣ, мъревѣ, мревѣмьрета, мърета, мретамьрете, мърете, мретемьр, мрмьр, мр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мьрѣмъ, мрѣмъ, мьрѣмь, мрѣмь, мьрѣм, мрѣммьрѣте, мрѣтемьрѣвѣ, мрѣвѣмьрѣта, мрѣтамрѣхъ, мьрѣхъ, мьрохъ, мрохъ, мрѣхь, мьрѣхь, мьрохь, мрохь, мрѣх, мьрѣх, мьрох, мрохмрѣ, мрѣтъ, мьрѣтъ, мрѣть, мьрѣть, мьре, мре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мрѣ, мрѣтъ, мьрѣтъ, мрѣть, мьрѣть, мьре, мремрѣхомъ, мьрохомъ, мрохомъ, мрѣхомь, мьрохомь, мрохомь, мрѣхом, мьрохом, мрохом, мрѣхмꙑмрѣсте, мьросте, мростемрѣшѧ, мьрошѧ, мрошѧ, мрѣшѫ, мьрошѫ, мрошѫ, мрѣша, мьроша, мроша, мрѣше, мьроше, мроше, мрѣхѫмрѣховѣ, мьроховѣ, мроховѣмрѣста, мьроста, мроста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мрѣсте, мьросте, мростемьрѣахъ, мьрѣхъ, мрѣхъ, мьрѣахь, мьрѣхь, мрѣхь, мьрѣах, мьрѣх, мрѣх, мрѧхъ, мрѧхь, мрѧхмьрѣаше, мьрѣше, мрѣше, мрѧшемьрѣаше, мьрѣше, мрѣше, мрѧшемьрѣахомъ, мьрѣхомъ, мрѣхомъ, мьрѣахомь, мьрѣхомь, мрѣхомь, мьрѣахом, мьрѣхом, мрѣхом, мрѧхомъ, мрѧхомь, мрѧхоммьрѣашете, мьрѣшете, мрѣшете, мьрѣасте, мьрѣсте, мрѣсте, мрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мьрѣахѫ, мьрѣхѫ, мрѣхѫ, мьрѣахѹ, мьрѣхѹ, мрѣхѹ, мрѧхѹмьрѣаховѣ, мьрѣховѣ, мрѣховѣ, мрѧховѣмьрѣашета, мьрѣшета, мрѣшета, мьрѣаста, мьрѣста, мрѣста, мрѧстамьрѣашете, мьрѣшете, мрѣшете, мьрѣасте, мьрѣсте, мрѣсте, мрѧсте
мрѣт -мьрѫ -мьреш несв Мра, умирам, загивам  пріꙁьвавъ сьтьніка въпросі і аще ѹже мьрѣтъ А Мк 15.44 а он въ гобнѣ вѣрꙑ. гладомь невѣрьствꙗ мьрѣхѫ С 398.24—25 гладомь мрѣт πεινάω Гладувам, умирам от глад въꙁврат сꙙ трет дьнь гладъмъ мърꙑ  раслабѣвъ С 291.14 Изч А С Гр φϑείρομαι Нвб мра ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА