Исторически речник
мрькнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мрькнѫтмрькнѫ, мрькнѹмрькнешꙑмрькнетъ, мрькнеть, мрькнетмрькнемъ, мрькнемь, мрькнеммрькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мрькнѫтъ, мрькнѹтъ, мрькнѫть, мрькнѹть, мрькнѫт, мрькнѹтмрькневѣмрькнетамрькнетемрькнмрькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мрькнѣмъ, мрькнѣмь, мрькнѣммрькнѣтемрькнѣвѣмрькнѣтамрькъ, мрькохъ, мрькь, мрькохь, мрькохмрье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мрьемрькомъ, мрькохомъ, мрькомь, мрькохомь, мрькохом, мрькохмꙑмрьете, мрькостемрькѫ, мрькошѧ, мрькошѫ, мрькоша, мрькоше, мрькохѫмрьковѣ, мрькоховѣмрьета, мрькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мрьете, мрькосте*мрькнѣахъ*мрькнѣаше*мрькнѣаше*мрькнѣахомъ*мрькнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*мрькнѣахѫ*мрькнѣаховѣ*мрькнѣашета*мрькнѣашете
мрькнѫт -мрькнѫ -мрькнеш св Помръкна, потъмнея; затъмням се слъньцю мръкъшю. ꙇ катапетаꙁма цръковънаѣ. раꙁдъра сѧ. на дъвое З Лк 23.45А абе же по скръб дьн тѣхъ. слъньце мръкнетъ.  лѹна не дастъ свѣта своего М Мт 24.29 З А СК Н посъла тъмѫ  мръе СП 104.28 Изч М З А СК Н СП Гр ἐκλείπω σκοτίζομαι σκοτάζω Нвб мръкна [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА