Исторически речник
мраꙁьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мраꙁьнъ, мраꙁьньмраꙁьнамраꙁьнѹмраꙁьнъ, мраꙁьньмраꙁьнамраꙁьномь, мраꙁьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мраꙁьнѣмраꙁьне, мраꙁьнꙑмраꙁьнмраꙁьнъ, мраꙁьньмраꙁьномъ, мраꙁьномьмраꙁьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мраꙁьнꙑмраꙁьнѣхъ, мраꙁьнѣхьмраꙁьнамраꙁьнѹмраꙁьномамраꙁьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мраꙁьнамраꙁьнѹмраꙁьномраꙁьнамраꙁьномь, мраꙁьномъмраꙁьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мраꙁьнамраꙁьнъ, мраꙁьньмраꙁьномъ, мраꙁьномьмраꙁьнамраꙁьнꙑмраꙁьнѣхъ, мраꙁьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мраꙁьнѣмраꙁьнѹмраꙁьномамраꙁьнамраꙁьнꙑ, мраꙁьнѫмраꙁьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мраꙁьнѫ, мраꙁьнѹмраꙁьноѭ, мраꙁьноѫ, мраꙁьноѧ, мраꙁьноюмраꙁьнѣмраꙁьнꙑмраꙁьнъ, мраꙁьньмраꙁьнамъ, мраꙁьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мраꙁьнꙑмраꙁьнаммраꙁьнахъ, мраꙁьнахьмраꙁьнѣмраꙁьнѹмраꙁьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мраꙁьнꙑ, мраꙁьнꙑ, мраꙁьномраꙁьнаго, мраꙁьнаего, мраꙁьнааго, мраꙁьнаго, мраꙁьного, мраꙁьнога, мраꙁьнгомраꙁьнѹмѹ, мраꙁьнѹемѹ, мраꙁьнѹѹмѹ, мраꙁьнѹмѹ, мраꙁьноомѹ, мраꙁьномѹ, мраꙁьноѹмѹ, мраꙁьнмѹмраꙁьнꙑ, мраꙁьнꙑ, мраꙁьномраꙁьнаго, мраꙁьнаего, мраꙁьнааго, мраꙁьнаго, мраꙁьного, мраꙁьнога, мраꙁьнгомраꙁьнꙑмь, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мраꙁьнѣмь, мраꙁьнѣемь, мраꙁьнѣѣмь, мраꙁьнѣамь, мраꙁьнѣмь, мраꙁьнѣмъ, мраꙁьнѣемъ, мраꙁьнѣѣмъ, мраꙁьнѣамъ, мраꙁьнѣмъ, мраꙁьномь, мраꙁьномъмраꙁьнꙑ, мраꙁьнꙑ, мраꙁьномраꙁьнмраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнѣхъ, мраꙁьнѣхьмраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнѣмъ, мраꙁьнѣмьмраꙁьнꙑѧ, мраꙁьнꙑꙗ, мраꙁьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мраꙁьнꙑм, мраꙁьнꙑммраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнꙑхьмраꙁьнаꙗ, мраꙁьнаа, мраꙁьнаѣмраꙁьнѹю, мраꙁьноюмраꙁьнꙑма, мраꙁьнꙑмамраꙁьно, мраꙁьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мраꙁьнаго, мраꙁьнаего, мраꙁьнааго, мраꙁьнаго, мраꙁьного, мраꙁьнога, мраꙁьнгомраꙁьнѹмѹ, мраꙁьнѹемѹ, мраꙁьнѹѹмѹ, мраꙁьнѹмѹ, мраꙁьноомѹ, мраꙁьномѹ, мраꙁьноѹмѹ, мраꙁьнмѹмраꙁьно, мраꙁьноемраꙁьнаго, мраꙁьннаего, мраꙁьнааго, мраꙁьнаго, мраꙁьного, мраꙁьнога, мраꙁьнгомраꙁьнꙑмь, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнꙑмъмраꙁьнѣмь, мраꙁьнѣемь, мраꙁьнѣѣмь, мраꙁьнѣамь, мраꙁьнѣмь, мраꙁьнѣмъ, мраꙁьнѣемъ, мраꙁьнѣѣмъ, мраꙁьнѣамъ, мраꙁьнѣмъ, мраꙁьномь, мраꙁьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мраꙁьно, мраꙁьноемраꙁьнаꙗ, мраꙁьнаа, мраꙁьнаѣ, мраꙁьнаѧмраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнѣхъ, мраꙁьнѣхьмраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнѣмъ, мраꙁьнѣмьмраꙁьнаꙗ, мраꙁьнаа, мраꙁьнаѣ, мраꙁьнаѧмраꙁьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнꙑхьмраꙁьнѣмраꙁьнѹю, мраꙁьноюмраꙁьнꙑма, мраꙁьнꙑмамраꙁьнаꙗ, мраꙁьнаа, мраꙁьнаѣ, мраꙁьнаѧмраꙁьнꙑѧ, мраꙁьнꙑꙗ, мраꙁьнѫѭ, мраꙁьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мраꙁьнѣ, мраꙁьномраꙁьнѫѭ, мраꙁьнѹю, мраꙁьноѭ, мраꙁьноюмраꙁьнѫѭ, мраꙁьноѫ, мраꙁьноѧ, мраꙁьноюмраꙁьнѣмраꙁьнꙑѧ, мраꙁьнꙑꙗ, мраꙁьнꙑемраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнѣхъ, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнꙑмъ, мраꙁьнѣмъ, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнꙑмь, мраꙁьнѣмьмраꙁьнꙑѧ, мраꙁьнꙑꙗ, мраꙁьнꙑемраꙁьнꙑм, мраꙁьнꙑммраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхъ, мраꙁьнꙑхь, мраꙁьнꙑхьмраꙁьнѣмраꙁьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мраꙁьнꙑма, мраꙁьнꙑмамраꙁьнѣ, мраꙁьнѣшмраꙁьнѣшамраꙁьнѣшѹ, мраꙁьнѣшюмраꙁьнѣмраꙁьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
мраꙁьнѣшемь, мраꙁьнѣшемъмраꙁьнѣшмраꙁьнѣмраꙁьнѣше, мраꙁьнѣшмраꙁьнѣшь, мраꙁьнѣшъмраꙁьнѣшемъ, мраꙁьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
мраꙁьнѣшѧмраꙁьнѣшмраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхьмраꙁьнѣшамраꙁьнѣшѹ, мраꙁьнѣшюмраꙁьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
мраꙁьнѣе, мраꙁьнѣ, мраꙁьнѣшемраꙁьнѣшамраꙁьнѣшѹ, мраꙁьнѣшюмраꙁьнѣе, мраꙁьнѣ, мраꙁьнѣшемраꙁьнѣшамраꙁьнѣшемь, мраꙁьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
мраꙁьнѣшмраꙁьнѣе, мраꙁьнѣмраꙁьнѣша, мраꙁьнѣшмраꙁьнѣшь, мраꙁьнѣшъмраꙁьнѣшемъ, мраꙁьнѣшемьмраꙁьнѣша, мраꙁьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
мраꙁьнѣшмраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхьмраꙁьнѣшмраꙁьнѣшѹ, мраꙁьнѣшюмраꙁьнѣшемамраꙁьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
мраꙁьнѣшѧ, мраꙁьнѣшѫ, мраꙁьнѣшемраꙁьнѣшмраꙁьнѣшѫ, мраꙁьнѣшѧ, мраꙁьнѣшѹмраꙁьнѣшеѭ, мраꙁьнѣшеѫ, мраꙁьнѣшеѧ, мраꙁьнѣшеюмраꙁьнѣшмраꙁьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
мраꙁьнѣшѧ, мраꙁьнѣшѫ, мраꙁьнѣшемраꙁьнѣшь, мраꙁьнѣшъмраꙁьнѣшамъ, мраꙁьнѣшамьмраꙁьнѣшѧ, мраꙁьнѣше, мраꙁьнѣшѫмраꙁьнѣшаммраꙁьнѣшахъ, мраꙁьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
мраꙁьнѣшмраꙁьнѣшѹ, мраꙁьнѣшюмраꙁьнѣшамамраꙁьнѣ, мраꙁьнѣшмраꙁьнѣшаго, мраꙁьнѣшаего, мраꙁьнѣшааго, мраꙁьнѣшагомраꙁьнѣшѹмѹ, мраꙁьнѣшѹемѹ, мраꙁьнѣшѹѹмѹ, мраꙁьнѣшѹмѹ, мраꙁьнѣшюмѹ, мраꙁьнѣшюемѹ, мраꙁьнѣшюѹмѹ, мраꙁьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
мраꙁьнѣмраꙁьнѣшаго, мраꙁьнѣшаего, мраꙁьнѣшааго, мраꙁьнѣшагомраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмъмраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмъмраꙁьнѣмраꙁьнѣше, мраꙁьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
мраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхь, мраꙁьнѣшхьмраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмьмраꙁьнѣшѧѧ, мраꙁьнѣшее, мраꙁьнѣшѫѫмраꙁьнѣшм, мраꙁьнѣшммраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхьмраꙁьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
мраꙁьнѣшѹю, мраꙁьнѣшююмраꙁьнѣшма, мраꙁьнѣшмамраꙁьнѣе, мраꙁьнѣ, мраꙁьнѣшее, мраꙁьнѣшемраꙁьнѣшаго, мраꙁьнѣшаего, мраꙁьнѣшааго, мраꙁьнѣшагомраꙁьнѣшѹмѹ, мраꙁьнѣшѹемѹ, мраꙁьнѣшѹѹмѹ, мраꙁьнѣшѹмѹ, мраꙁьнѣшюмѹ, мраꙁьнѣшюемѹ, мраꙁьнѣшюѹмѹ, мраꙁьнѣшюмѹмраꙁьнѣе, мраꙁьнѣ, мраꙁьнѣшее, мраꙁьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
мраꙁьнѣшаго, мраꙁьнѣшаего, мраꙁьнѣшааго, мраꙁьнѣшагомраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмъмраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмъмраꙁьнѣе, мраꙁьнѣ, мраꙁьнѣшее, мраꙁьнѣшемраꙁьнѣшаꙗ, мраꙁьнѣшаѣ, мраꙁьнѣшаѧмраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхь, мраꙁьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмьмраꙁьнѣшаꙗ, мраꙁьнѣшаѣ, мраꙁьнѣшаѧмраꙁьнѣшм, мраꙁьнѣшммраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхьмраꙁьнѣшмраꙁьнѣшѹю, мраꙁьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
мраꙁьнѣшма, мраꙁьнѣшмамраꙁьнѣшꙗ, мраꙁьнѣшѣ, мраꙁьнѣшаꙗмраꙁьнѣшѧѧ, мраꙁьнѣшѧѩ, мраꙁьнѣшѫѫ, мраꙁьнѣшаѧ, мраꙁьнѣшее, мраꙁьнѣшеѥмраꙁьнѣшмраꙁьнѣшѫѫ, мраꙁьнѣшѫѭ, мраꙁьнѣшѧѧ, мраꙁьнѣшѧѩ, мраꙁьнѣшююмраꙁьнѣшѫѫ, мраꙁьнѣшѫѭ, мраꙁьнѣшѧѧ, мраꙁьнѣшѧѩ, мраꙁьнѣшюю, мраꙁьнѣшеѭ, мраꙁьнѣшеѫ, мраꙁьнѣшеѧ, мраꙁьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
мраꙁьнѣшмраꙁьнѣшꙗ, мраꙁьнѣшѣмраꙁьнѣшѧѧ, мраꙁьнѣшѧѩ, мраꙁьнѣшѫѫ, мраꙁьнѣшаѧ, мраꙁьнѣшее, мраꙁьнѣшеѥмраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхь, мраꙁьнѣшхьмраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмъ, мраꙁьнѣшмь, мраꙁьнѣшмьмраꙁьнѣшѧѧ, мраꙁьнѣшѧѩ, мраꙁьнѣшѫѫ, мраꙁьнѣшаѧ, мраꙁьнѣшее, мраꙁьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
мраꙁьнѣшм, мраꙁьнѣшммраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхъ, мраꙁьнѣшхь, мраꙁьнѣшхьмраꙁьнѣшмраꙁьнѣшѹю, мраꙁьнѣшююмраꙁьнѣшма, мраꙁьнѣшма
мраꙁьнъ -ꙑ прил съмрьть мраꙁьнаꙗ διὰ τοῦ κρύους ϑάνατος Смърт чрез измръзване отъвръгъ къждо  послѣдьн҄ѫѫ срацѫ къ съмрьт мраꙁьнѣ дѣахѫ С 90.17 Изч С Нвб мразен ОА НТ БТР АР Срв мразно ’студено’ нареч ДА мразовит ОА НГер мразлив диал НГер Мразлив дол МИ ГХ,МИМ мразници ’студени тръпки’ ж мн РРОДД