Исторически речник
мраꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
мраꙁтмражѫ, мражѹмраꙁшмраꙁтъ, мраꙁть, мраꙁтмраꙁмъ, мраꙁмь, мраꙁм, мраꙁмомраꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мраꙁѧтъ, мраꙁѧть, мраꙁѧтмраꙁвѣмраꙁтамраꙁтемраꙁмраꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мраꙁмъ, мраꙁмь, мраꙁммраꙁтемраꙁвѣмраꙁтамраꙁхъ, мраꙁхь, мраꙁхмраꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
мраꙁмраꙁхомъ, мраꙁхомь, мраꙁхом, мраꙁхмꙑмраꙁстемраꙁшѧ, мраꙁшѫ, мраꙁша, мраꙁше, мраꙁхѫмраꙁховѣмраꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
мраꙁстемражаахъ, мражахъ, мражаахь, мражахь, мражаах, мраожахмражааше, мражашемражааше, мражашемражаахомъ, мражахомъ, мражаахомь, мражахомь, мражаахом, мражахоммражаашете, мражашете, мражаасте, мражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
мражаахѫ, мражахѫ, мражаахѹ, мражахѹмражааховѣ, мражаховѣмражаашета, мражашета, мражааста, мражастамражаашете, мражашете, мражаасте, мражасте
мраꙁт -мражѫ -мраꙁш несв Правя нещо, някого да мръзне, изстудявам жден трѧсавцѭ ... трѧсѫщѭѭ вѣлцеѭ. вь тѣлес его. мраꙁѧщѭѭ плъть его СЕ 44b 25 болѣꙁнь же напрасна  люта  неꙁдріема. до самѣхъ ѹдовъ доходꙙшт. болѣꙁньно твортъ. мраꙁмꙑмъ ѹство С 89.22 Изч СЕ С Гр πήγνυμι Нвб мразя̀ ’студя, замразявам’ диал ОА НГер ДА