Исторически речник
мощьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мощьнъ, мощьньмощьнамощьнѹмощьнъ, мощьньмощьнамощьномь, мощьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мощьнѣмощьне, мощьнꙑмощьнмощьнъ, мощьньмощьномъ, мощьномьмощьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мощьнꙑмощьнѣхъ, мощьнѣхьмощьнамощьнѹмощьномамощьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мощьнамощьнѹмощьномощьнамощьномь, мощьномъмощьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мощьнамощьнъ, мощьньмощьномъ, мощьномьмощьнамощьнꙑмощьнѣхъ, мощьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мощьнѣмощьнѹмощьномамощьнамощьнꙑ, мощьнѫмощьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мощьнѫ, мощьнѹмощьноѭ, мощьноѫ, мощьноѧ, мощьноюмощьнѣмощьнꙑмощьнъ, мощьньмощьнамъ, мощьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мощьнꙑмощьнаммощьнахъ, мощьнахьмощьнѣмощьнѹмощьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мощьнꙑ, мощьнꙑ, мощьномощьнаго, мощьнаего, мощьнааго, мощьнаго, мощьного, мощьнога, мощьнгомощьнѹмѹ, мощьнѹемѹ, мощьнѹѹмѹ, мощьнѹмѹ, мощьноомѹ, мощьномѹ, мощьноѹмѹ, мощьнмѹмощьнꙑ, мощьнꙑ, мощьномощьнаго, мощьнаего, мощьнааго, мощьнаго, мощьного, мощьнога, мощьнгомощьнꙑмь, мощьнꙑмь, мощьнꙑмъ, мощьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мощьнѣмь, мощьнѣемь, мощьнѣѣмь, мощьнѣамь, мощьнѣмь, мощьнѣмъ, мощьнѣемъ, мощьнѣѣмъ, мощьнѣамъ, мощьнѣмъ, мощьномь, мощьномъмощьнꙑ, мощьнꙑ, мощьномощьнмощьнꙑхъ, мощьнꙑхъ, мощьнꙑхь, мощьнꙑхь, мощьнѣхъ, мощьнѣхьмощьнꙑмъ, мощьнꙑмъ, мощьнꙑмь, мощьнꙑмь, мощьнѣмъ, мощьнѣмьмощьнꙑѧ, мощьнꙑꙗ, мощьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мощьнꙑм, мощьнꙑммощьнꙑхъ, мощьнꙑхъ, мощьнꙑхь, мощьнꙑхьмощьнаꙗ, мощьнаа, мощьнаѣмощьнѹю, мощьноюмощьнꙑма, мощьнꙑмамощьно, мощьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мощьнаго, мощьнаего, мощьнааго, мощьнаго, мощьного, мощьнога, мощьнгомощьнѹмѹ, мощьнѹемѹ, мощьнѹѹмѹ, мощьнѹмѹ, мощьноомѹ, мощьномѹ, мощьноѹмѹ, мощьнмѹмощьно, мощьноемощьнаго, мощьннаего, мощьнааго, мощьнаго, мощьного, мощьнога, мощьнгомощьнꙑмь, мощьнꙑмь, мощьнꙑмъ, мощьнꙑмъмощьнѣмь, мощьнѣемь, мощьнѣѣмь, мощьнѣамь, мощьнѣмь, мощьнѣмъ, мощьнѣемъ, мощьнѣѣмъ, мощьнѣамъ, мощьнѣмъ, мощьномь, мощьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мощьно, мощьноемощьнаꙗ, мощьнаа, мощьнаѣ, мощьнаѧмощьнꙑхъ, мощьнꙑхъ, мощьнꙑхь, мощьнꙑхь, мощьнѣхъ, мощьнѣхьмощьнꙑмъ, мощьнꙑмъ, мощьнꙑмь, мощьнꙑмь, мощьнѣмъ, мощьнѣмьмощьнаꙗ, мощьнаа, мощьнаѣ, мощьнаѧмощьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мощьнꙑхъ, мощьнꙑхъ, мощьнꙑхь, мощьнꙑхьмощьнѣмощьнѹю, мощьноюмощьнꙑма, мощьнꙑмамощьнаꙗ, мощьнаа, мощьнаѣ, мощьнаѧмощьнꙑѧ, мощьнꙑꙗ, мощьнѫѭ, мощьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мощьнѣ, мощьномощьнѫѭ, мощьнѹю, мощьноѭ, мощьноюмощьнѫѭ, мощьноѫ, мощьноѧ, мощьноюмощьнѣмощьнꙑѧ, мощьнꙑꙗ, мощьнꙑемощьнꙑхъ, мощьнꙑхъ, мощьнѣхъ, мощьнꙑхь, мощьнꙑхь, мощьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мощьнꙑмъ, мощьнꙑмъ, мощьнѣмъ, мощьнꙑмь, мощьнꙑмь, мощьнѣмьмощьнꙑѧ, мощьнꙑꙗ, мощьнꙑемощьнꙑм, мощьнꙑммощьнꙑхъ, мощьнꙑхъ, мощьнꙑхь, мощьнꙑхьмощьнѣмощьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мощьнꙑма, мощьнꙑмамощьнѣ, мощьнѣшмощьнѣшамощьнѣшѹ, мощьнѣшюмощьнѣмощьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
мощьнѣшемь, мощьнѣшемъмощьнѣшмощьнѣмощьнѣше, мощьнѣшмощьнѣшь, мощьнѣшъмощьнѣшемъ, мощьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
мощьнѣшѧмощьнѣшмощьнѣшхъ, мощьнѣшхьмощьнѣшамощьнѣшѹ, мощьнѣшюмощьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
мощьнѣе, мощьнѣ, мощьнѣшемощьнѣшамощьнѣшѹ, мощьнѣшюмощьнѣе, мощьнѣ, мощьнѣшемощьнѣшамощьнѣшемь, мощьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
мощьнѣшмощьнѣе, мощьнѣмощьнѣша, мощьнѣшмощьнѣшь, мощьнѣшъмощьнѣшемъ, мощьнѣшемьмощьнѣша, мощьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
мощьнѣшмощьнѣшхъ, мощьнѣшхьмощьнѣшмощьнѣшѹ, мощьнѣшюмощьнѣшемамощьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
мощьнѣшѧ, мощьнѣшѫ, мощьнѣшемощьнѣшмощьнѣшѫ, мощьнѣшѧ, мощьнѣшѹмощьнѣшеѭ, мощьнѣшеѫ, мощьнѣшеѧ, мощьнѣшеюмощьнѣшмощьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
мощьнѣшѧ, мощьнѣшѫ, мощьнѣшемощьнѣшь, мощьнѣшъмощьнѣшамъ, мощьнѣшамьмощьнѣшѧ, мощьнѣше, мощьнѣшѫмощьнѣшаммощьнѣшахъ, мощьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
мощьнѣшмощьнѣшѹ, мощьнѣшюмощьнѣшамамощьнѣ, мощьнѣшмощьнѣшаго, мощьнѣшаего, мощьнѣшааго, мощьнѣшагомощьнѣшѹмѹ, мощьнѣшѹемѹ, мощьнѣшѹѹмѹ, мощьнѣшѹмѹ, мощьнѣшюмѹ, мощьнѣшюемѹ, мощьнѣшюѹмѹ, мощьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
мощьнѣмощьнѣшаго, мощьнѣшаего, мощьнѣшааго, мощьнѣшагомощьнѣшмь, мощьнѣшмь, мощьнѣшмъ, мощьнѣшмъмощьнѣшмь, мощьнѣшмь, мощьнѣшмъ, мощьнѣшмъмощьнѣмощьнѣше, мощьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
мощьнѣшхъ, мощьнѣшхъ, мощьнѣшхь, мощьнѣшхьмощьнѣшмъ, мощьнѣшмъ, мощьнѣшмьмощьнѣшѧѧ, мощьнѣшее, мощьнѣшѫѫмощьнѣшм, мощьнѣшммощьнѣшхъ, мощьнѣшхъ, мощьнѣшхьмощьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
мощьнѣшѹю, мощьнѣшююмощьнѣшма, мощьнѣшмамощьнѣе, мощьнѣ, мощьнѣшее, мощьнѣшемощьнѣшаго, мощьнѣшаего, мощьнѣшааго, мощьнѣшагомощьнѣшѹмѹ, мощьнѣшѹемѹ, мощьнѣшѹѹмѹ, мощьнѣшѹмѹ, мощьнѣшюмѹ, мощьнѣшюемѹ, мощьнѣшюѹмѹ, мощьнѣшюмѹмощьнѣе, мощьнѣ, мощьнѣшее, мощьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
мощьнѣшаго, мощьнѣшаего, мощьнѣшааго, мощьнѣшагомощьнѣшмь, мощьнѣшмь, мощьнѣшмъ, мощьнѣшмъмощьнѣшмь, мощьнѣшмь, мощьнѣшмъ, мощьнѣшмъмощьнѣе, мощьнѣ, мощьнѣшее, мощьнѣшемощьнѣшаꙗ, мощьнѣшаѣ, мощьнѣшаѧмощьнѣшхъ, мощьнѣшхъ, мощьнѣшхь, мощьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
мощьнѣшмъ, мощьнѣшмъ, мощьнѣшмьмощьнѣшаꙗ, мощьнѣшаѣ, мощьнѣшаѧмощьнѣшм, мощьнѣшммощьнѣшхъ, мощьнѣшхъ, мощьнѣшхьмощьнѣшмощьнѣшѹю, мощьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
мощьнѣшма, мощьнѣшмамощьнѣшꙗ, мощьнѣшѣ, мощьнѣшаꙗмощьнѣшѧѧ, мощьнѣшѧѩ, мощьнѣшѫѫ, мощьнѣшаѧ, мощьнѣшее, мощьнѣшеѥмощьнѣшмощьнѣшѫѫ, мощьнѣшѫѭ, мощьнѣшѧѧ, мощьнѣшѧѩ, мощьнѣшююмощьнѣшѫѫ, мощьнѣшѫѭ, мощьнѣшѧѧ, мощьнѣшѧѩ, мощьнѣшюю, мощьнѣшеѭ, мощьнѣшеѫ, мощьнѣшеѧ, мощьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
мощьнѣшмощьнѣшꙗ, мощьнѣшѣмощьнѣшѧѧ, мощьнѣшѧѩ, мощьнѣшѫѫ, мощьнѣшаѧ, мощьнѣшее, мощьнѣшеѥмощьнѣшхъ, мощьнѣшхъ, мощьнѣшхь, мощьнѣшхьмощьнѣшмъ, мощьнѣшмъ, мощьнѣшмь, мощьнѣшмьмощьнѣшѧѧ, мощьнѣшѧѩ, мощьнѣшѫѫ, мощьнѣшаѧ, мощьнѣшее, мощьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
мощьнѣшм, мощьнѣшммощьнѣшхъ, мощьнѣшхъ, мощьнѣшхь, мощьнѣшхьмощьнѣшмощьнѣшѹю, мощьнѣшююмощьнѣшма, мощьнѣшма
мощьнъ -ꙑ прил 1. Можещ, способен моштенъ стъ отъ мѫкъ ... ꙁбавт мене С 153.13 моштьнъ сꙑ прѣложт сꙙ не ра С 414.18 вь семь бо обрѣтамъ ...  покаанꙗ слѫ. толко могѫштѫ ѹ ловѣколюбвааго ба. ꙗко не тььѭ отъ самѣхꙿ тѣхъ. адовъ вратъ. нъ  отъ рода огньнааго  мѫкꙿ схꙑттъ (!) ловѣка. нъ  большаꙗ прьвааго благааго нрава. моштьна обавт С 514.5 бѣдьно же  необрѧштемо дшѫ моштьнѫ оесꙑ многꙑ ЗЛ Iб 13 2. Възможен аште л вол҄еѭ вьсе моштьно справт. волꙗ мѹ бѣ дана С 414.3 С ЗЛ Гр δυνατός δυνάμενος моштенъ Нвб мощен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА