Исторически речник
мощII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-мощмощ, мощь, мощемощьмъ, мощьмь, мощемъ, мощемьмощьм, мощъм, мощммощьхъ, мощьхь, мощехъ, мощехь
NfOuNfGuNfDu
---
мощ -ии ж мн Мощи, нетленни останки мⷺца тоⷢ҇ ћ҃. обрѣтене еⷭ҇нъⷯ҇ мощ стааⷢ҇ клмента папежа рмска А 141b 6  по тѡмъ въходтъ патрархъ. съ ъстънꙑм мощъм. крста гнѣ Е 30б 10 любьнц же свꙙтꙑхъ. въꙁьмъше мошт хъ положшꙙ. на свꙙтѣѣмь мѣстѣ С 219.16 мѫж боголюбв  хръстолюбв. вьслѣдъствовавъше хъ пѫтьмь. вьꙁꙙшꙙ многоцѣнънꙑѧ мошт ю С 114.20 х͠ъ мощи ст͠ꙑхъ дасть. многаьскꙑ добра дѣиства истоа намъ моуро добро вонѧюще ЙЕ Бог. 294a-294b Въ. ꙁ. лѣто прⷨ граⷣ рмъ костѧⷩтⷩ бжї ѹгоднкъ. прежⷣе всего моще҆ стыⷯ мнкъ. повелѣвъ събрающе съ ⷭ҇тью поклонѧтⷭ҇ ҆мъ. ХрГС 486a9-11 с́це ѹбо  хра́мовъ стхъ • ͗ г҄робовь ͗ мо́щ • вѣрꙿнымъ ͗скѷпающаѧ̀ ͗сцѣленїа̀ вѣрꙿнѣ покло̀нѧємъ Фот. 657а4 И на́поконь кога́ поче́ да си́ и́де на влахíй, гдето́ бѣ́ше пꙋ́стень ѿ цра. помы́сли, да оу́зме ма́лко нѣ́що ѿ мощи́те стмꙋ. Защо́ и та́мо на ѻнъ́ꙗ землѧ́ да съгради́ и дрꙋ́га црква Стмꙋ дими́трïю Тр. дам. 126-127 Десе́ти с͠ти наꙋ́мь бли́ꙁꙋ при ѡхридь : въ монасти́ре его ⸱ и͗ до ни́нꙗ цѣ́ли с͠тїи мо́щи его подава́ють и̇сцеле́нїе и͗ мно́го наро́дь при͗ходи́ть та́мо на поклоне́нїе ПХ 74r А Е С ЙЕ Бог. ХрГС Фот. Тр. дам. ПХ Гр λείψανα λείψανον σώματα мошт Нвб мощи НГер ЕтМл БТР АР