Исторически речник
мошьна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
мошьна, мошъна, мошнамошьнꙑ, мошънꙑ, мошнꙑмошьнѣ, мошънѣ, мошнѣмошьнѫ, мошънѫ, мошнѫ, мошьнѹ, мошънѹ, мошнмошьноѭ, мошьноѫ, мошьноѧ, мошьною, мошъноѭ, мошъноѫ, мошъноѧ, мошъною, мошноѭ, мошноѫ, мошноѧ, мошноюмошьнѣ, мошънѣ, мошнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
мошьно, мошъно, мошномошьнꙑ, мошънꙑ, мошнꙑмошьнъ, мошьнь, мошенъ, мошеньмошьнамъ, мошьнамь, мошънамъ, мошънамь, мошнамъ, мошнамьмошьнам, мошънам, мошнаммошьнахъ, мошьнахь, мошънахъ, мошънахь, мошнахъ, мошнахь
NfOuNfGuNfDu
мошьнѣ, мошънѣ, мошнѣмошьнѹ, мошънѹ, мошнѹмошьнама, мошънама, мошнама
мошьна -ꙑ ж Торба не сътѧжте ... н мошъ(нꙑ) на пѫт. н дъвою рꙁѹ М Мт 10.10 Изч М З Гр πήρα Нвб Ø