Исторически речник
мотꙑка  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
мотꙑкамотꙑкꙑ, мотꙑкѫмотꙑцѣмотꙑкѫ, мотꙑкѹмотꙑкоѭ, мотꙑкоѫ, мотꙑкоѧ, мотꙑкоюмотꙑцѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
мотꙑкомотꙑкꙑмотꙑкъ, мотꙑкьмотꙑамъ, мотꙑамьмотꙑаммотꙑахъ, мотꙑахь
NfOuNfGuNfDu
мотꙑцѣмотꙑкѹмотꙑкама
мотꙑка -ꙑ ж Мотика он же мотꙑкꙑ  рꙑла вьꙁемъше копашꙙ С 219.7 Изч С Гр ὀρύγιον Нвб мотика ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА