Исторически речник
мостъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
мостъ, мостьмостамостѹ, мостовмостъ, мостьмостамостомь, мостомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
мостѣмостемост, мостовемостъ, мость, мостовъ, мостовьмостомъ, мостомь, мостовомъ, мостовомьмостꙑ, мостовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
мостꙑ, мостовꙑ, мостъммостѣхъ, мостѣхь, мостохъ, мостохь, мостовохъ, мостовохьмостамостѹмостома
мостъ м Мост  гда прѣлѣꙁошꙙ мостъ рекомꙑ артемсь. съвлѣкъ рꙁꙑ своѧ.  вьꙁьрѣвъ на небо. помол сꙙ С 254.14—15 дрѹгꙑѧ же прѣт хотꙙштꙙ въꙁбранꙗахѫ мъ. ꙗкоже не прѣходт моста С 53.8 Изч С Гр γέφυρα Нвб мост ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Мост МИ Мостино МИ Мостово МИ СНМБ Мосте МИ ЙЗах,Кюст.кр Мостчето МИ ЙЗах,Кюст Мостов дол МИ Мостън МИ БМС Мостето МИ Моста МИ Новиа мост МИ ЙЗ,МИПир Мостът МИ ГХ,МИМ