Исторически речник
морава  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
мораваморавꙑморавѣморавѫ, моравѹморавоѭ, моравоѫ, моравоѧ, моравоюморавѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
мораво-----
NfOuNfGuNfDu
---
морава -ꙑ ж МИ Моравия — славянска държава в Европа със столица Велеград [Велихрад]. През IX в. граничи на югоизток с България, а на запад с Германското кралство паⷮ ѹсьпенѣ прⷣ҇нааⷢ҇ оца нагⷲ҇о. меѳодіа. архпа вꙑшнѧѩ моравъ А 145b 22 Изч А Нвб Моравия Бот