Исторически речник
молтвоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
молтвоватмолтвѹѭ, молтвѹѫ, молтвѹѧ, молтвѹюмолтвѹш, молтвѹеш, молтвѹѹшмолтвѹтъ, молтвѹетъ, молтвѹѹтъ, молтвѹть, молтвѹеть, молтвѹѹть, молтвѹт, молтвѹет, молтвѹѹтмолтвѹмъ, молтвѹемъ, молтвѹѹмъ, молтвѹмь, молтвѹемь, молтвѹѹмь, молтвѹм, молтвѹем, молтвѹѹм, молтвѹмо, молтвѹемо, молтвѹѹмомолтвѹте, молтвѹете, молтвѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
молтвѹѭтъ, молтвѹѫтъ, молтвѹѧтъ, молтвѹютъ, молтвѹѭть, молтвѹѫть, молтвѹѧть, молтвѹють, молтвѹѭт, молтвѹѫт, молтвѹѧт, молтвѹютмолтвѹвѣ, молтвѹевѣ, молтвѹѹвѣмолтвѹта, молтвѹета, молтвѹѹтамолтвѹте, молтвѹете, молтвѹѹтемолтвѹмолтвѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
молтвѹмъ, молтвѹмь, молтвѹммолтвѹтемолтвѹвѣмолтвѹтамолтвовахъ, молтвовахь, молтвовахмолтвова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
молтвовамолтвовахомъ, молтвовахомь, молтвовахом, молтвовахомꙑмолтвовастемолтвовашѧ, молтвовашѫ, молтвоваша, молтвоваше, молтвовахѫмолтвоваховѣмолтвоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
молтвовастемолтвоваахъ, молтвовахъ, молтвоваахь, молтвовахь, молтвоваах, молтвовахмолтвовааше, молтвовашемолтвовааше, молтвовашемолтвоваахомъ, молтвовахомъ, молтвоваахомь, молтвовахомь, молтвоваахом, молтвовахоммолтвоваашете, молтвовашете, молтвоваасте, молтвовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
молтвоваахѫ, молтвовахѫ, молтвоваахѹ, молтвовахѹмолтвовааховѣ, молтвоваховѣмолтвоваашета, молтвовашета, молтвовааста, молтвовастамолтвоваашете, молтвовашете, молтвоваасте, молтвовасте
молтвоват -молтвѹѭ -молтвѹш несв Моля се, застъпвам се за някого же  дръꙁновен матъ молтвоват къ богѹ ꙁа нꙑ С 220.2 Изч С Гр πρεσβεύω Нвб молитвам диал НТ ДА молитствувам остар Дюв НГер ДА