Исторически речник
мол҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
мол҄ен, мол҄еньмол҄енꙗ, мол҄ена, мол҄еньꙗмол҄еню, мол҄енѹ, мол҄еньюмол҄енмь, мол҄еньмь, мол҄енмъ, мол҄еньмъ, мол҄енмь, мол҄енмъмол҄ен, мол҄ень, мол҄енмол҄енꙗ, мол҄ена, мол҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
мол҄ен, мол҄ень, мол҄енемол҄енмъ, мол҄еньмъ, мол҄енмь, мол҄еньмь, мол҄енмъ, мол҄енмь, мол҄еномъ, мол҄енамъмол҄ен, мол҄ень, мол҄ен, мол҄енммол҄енхъ, мол҄еньхъ, мол҄енхь, мол҄еньхь, мол҄енхъ, мол҄енхьмол҄ен, мол҄еньмол҄еню, мол҄енѹ, мол҄енью
NnDu
мол҄енма, мол҄еньма, мол҄енма, мол҄енма
мол҄ень -ꙗ ср Молба, молене вѣрънаꙗ же та мѫжа молꙗста сꙙ м (!) съ слъꙁам. прѧт мол҄ен ю С 203.21 Молитва. ѹслꙑша гь молітвѫ моѭ. гъ моленье мое прѩтъ СП 6.10 потⷭомь  млⷪенемь да побѣдмь бѣсовьскѧ пльк. протвѧщмь сѧ намь ТФ А 7—8 ѹслꙑш боже молтвꙑ раба свого.  мол҄енꙗ мого С 231.30 Голен же наш ѹстролъ млатѣѧм  лъстьм сложен. акы стлъпа тѧготѫ носѧща. все поⷣдръжащ наше тѣло. на връсѣ же ма колѣнѣ мающ. плеснѣ  глеꙁны. пѡⷣѹтвръжены готовы на все сѫще пѡⷣвжене. на млтвѹ же  моленїе  теенїеⷤ  скаканїе Пс.Кес. 159-157 пръвое же лѹкавънѹетъ• ꙗко пеалтъ дха стааго данааго лкѹ тха• въторое же ѹже беꙁаконе твортъ• не сповѣѧ сѧ гѹ• пеалвааго бо мѫжа моленье• не матъ слꙑ вьꙁт на олтарь бжь ПА 63b а не рекѹть  въ семь ꙁѣло несъмꙑсльнъ• отътрьꙁат сѧ самѣмъ тѣла црквьнаго•  особь бꙑт• нъ въкѹпѣ едноѭ млтвоѫ• днѣмь моленмь• днѣмь ѹмомь• днѣмь ѹпъванмь• въ любъв въ радост непороьнѣ• же сть у хъ ПА 166b и̇ разби͑лї во́иска⸱ гръческаѧ⸱ и̑ взврати́лъ сѧ⸱ ц͠ръ⸱ наза́дъ⸱ и̑ та́ко⸱ с моле́нїемъ⸱ створи́лъ⸱ ми͑ръ съ болга͑ри̑ ПХ 14r того ра́ди⸱ писали́. томꙋ̀ ц͠рю ѡще⸱ когда̀⸱ би͑лъ⸱ невѣренъ⸱ вѣли͑ко⸱ моле͑ние⸱да би прише͑лъ⸱ и͗ помо́галъ⸱ и́мъ ПХ 23v СП СЕ ТФ С ПА Пс.Кес. ПХ Гр παράκλησις δέησις προσευχή ἱκεσία молене молен Нвб моление остар ОА ВА НТ ДА