Исторически речник
млѣьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
млѣьнъ, млѣьньмлѣьнамлѣьнѹмлѣьнъ, млѣьньмлѣьнамлѣьномь, млѣьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
млѣьнѣмлѣьне, млѣьнꙑмлѣьнмлѣьнъ, млѣьньмлѣьномъ, млѣьномьмлѣьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
млѣьнꙑмлѣьнѣхъ, млѣьнѣхьмлѣьнамлѣьнѹмлѣьномамлѣьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
млѣьнамлѣьнѹмлѣьномлѣьнамлѣьномь, млѣьномъмлѣьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
млѣьнамлѣьнъ, млѣьньмлѣьномъ, млѣьномьмлѣьнамлѣьнꙑмлѣьнѣхъ, млѣьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
млѣьнѣмлѣьнѹмлѣьномамлѣьнамлѣьнꙑ, млѣьнѫмлѣьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
млѣьнѫ, млѣьнѹмлѣьноѭ, млѣьноѫ, млѣьноѧ, млѣьноюмлѣьнѣмлѣьнꙑмлѣьнъ, млѣьньмлѣьнамъ, млѣьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
млѣьнꙑмлѣьнаммлѣьнахъ, млѣьнахьмлѣьнѣмлѣьнѹмлѣьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
млѣьнꙑ, млѣьнꙑ, млѣьномлѣьнаго, млѣьнаего, млѣьнааго, млѣьнаго, млѣьного, млѣьнога, млѣьнгомлѣьнѹмѹ, млѣьнѹемѹ, млѣьнѹѹмѹ, млѣьнѹмѹ, млѣьноомѹ, млѣьномѹ, млѣьноѹмѹ, млѣьнмѹмлѣьнꙑ, млѣьнꙑ, млѣьномлѣьнаго, млѣьнаего, млѣьнааго, млѣьнаго, млѣьного, млѣьнога, млѣьнгомлѣьнꙑмь, млѣьнꙑмь, млѣьнꙑмъ, млѣьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
млѣьнѣмь, млѣьнѣемь, млѣьнѣѣмь, млѣьнѣамь, млѣьнѣмь, млѣьнѣмъ, млѣьнѣемъ, млѣьнѣѣмъ, млѣьнѣамъ, млѣьнѣмъ, млѣьномь, млѣьномъмлѣьнꙑ, млѣьнꙑ, млѣьномлѣьнмлѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхь, млѣьнꙑхь, млѣьнѣхъ, млѣьнѣхьмлѣьнꙑмъ, млѣьнꙑмъ, млѣьнꙑмь, млѣьнꙑмь, млѣьнѣмъ, млѣьнѣмьмлѣьнꙑѧ, млѣьнꙑꙗ, млѣьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
млѣьнꙑм, млѣьнꙑммлѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхь, млѣьнꙑхьмлѣьнаꙗ, млѣьнаа, млѣьнаѣмлѣьнѹю, млѣьноюмлѣьнꙑма, млѣьнꙑмамлѣьно, млѣьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
млѣьнаго, млѣьнаего, млѣьнааго, млѣьнаго, млѣьного, млѣьнога, млѣьнгомлѣьнѹмѹ, млѣьнѹемѹ, млѣьнѹѹмѹ, млѣьнѹмѹ, млѣьноомѹ, млѣьномѹ, млѣьноѹмѹ, млѣьнмѹмлѣьно, млѣьноемлѣьнаго, млѣьннаего, млѣьнааго, млѣьнаго, млѣьного, млѣьнога, млѣьнгомлѣьнꙑмь, млѣьнꙑмь, млѣьнꙑмъ, млѣьнꙑмъмлѣьнѣмь, млѣьнѣемь, млѣьнѣѣмь, млѣьнѣамь, млѣьнѣмь, млѣьнѣмъ, млѣьнѣемъ, млѣьнѣѣмъ, млѣьнѣамъ, млѣьнѣмъ, млѣьномь, млѣьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
млѣьно, млѣьноемлѣьнаꙗ, млѣьнаа, млѣьнаѣ, млѣьнаѧмлѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхь, млѣьнꙑхь, млѣьнѣхъ, млѣьнѣхьмлѣьнꙑмъ, млѣьнꙑмъ, млѣьнꙑмь, млѣьнꙑмь, млѣьнѣмъ, млѣьнѣмьмлѣьнаꙗ, млѣьнаа, млѣьнаѣ, млѣьнаѧмлѣьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
млѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхь, млѣьнꙑхьмлѣьнѣмлѣьнѹю, млѣьноюмлѣьнꙑма, млѣьнꙑмамлѣьнаꙗ, млѣьнаа, млѣьнаѣ, млѣьнаѧмлѣьнꙑѧ, млѣьнꙑꙗ, млѣьнѫѭ, млѣьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
млѣьнѣ, млѣьномлѣьнѫѭ, млѣьнѹю, млѣьноѭ, млѣьноюмлѣьнѫѭ, млѣьноѫ, млѣьноѧ, млѣьноюмлѣьнѣмлѣьнꙑѧ, млѣьнꙑꙗ, млѣьнꙑемлѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхъ, млѣьнѣхъ, млѣьнꙑхь, млѣьнꙑхь, млѣьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
млѣьнꙑмъ, млѣьнꙑмъ, млѣьнѣмъ, млѣьнꙑмь, млѣьнꙑмь, млѣьнѣмьмлѣьнꙑѧ, млѣьнꙑꙗ, млѣьнꙑемлѣьнꙑм, млѣьнꙑммлѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхъ, млѣьнꙑхь, млѣьнꙑхьмлѣьнѣмлѣьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
млѣьнꙑма, млѣьнꙑмамлѣьнѣ, млѣьнѣшмлѣьнѣшамлѣьнѣшѹ, млѣьнѣшюмлѣьнѣмлѣьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
млѣьнѣшемь, млѣьнѣшемъмлѣьнѣшмлѣьнѣмлѣьнѣше, млѣьнѣшмлѣьнѣшь, млѣьнѣшъмлѣьнѣшемъ, млѣьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
млѣьнѣшѧмлѣьнѣшмлѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхьмлѣьнѣшамлѣьнѣшѹ, млѣьнѣшюмлѣьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
млѣьнѣе, млѣьнѣ, млѣьнѣшемлѣьнѣшамлѣьнѣшѹ, млѣьнѣшюмлѣьнѣе, млѣьнѣ, млѣьнѣшемлѣьнѣшамлѣьнѣшемь, млѣьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
млѣьнѣшмлѣьнѣе, млѣьнѣмлѣьнѣша, млѣьнѣшмлѣьнѣшь, млѣьнѣшъмлѣьнѣшемъ, млѣьнѣшемьмлѣьнѣша, млѣьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
млѣьнѣшмлѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхьмлѣьнѣшмлѣьнѣшѹ, млѣьнѣшюмлѣьнѣшемамлѣьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
млѣьнѣшѧ, млѣьнѣшѫ, млѣьнѣшемлѣьнѣшмлѣьнѣшѫ, млѣьнѣшѧ, млѣьнѣшѹмлѣьнѣшеѭ, млѣьнѣшеѫ, млѣьнѣшеѧ, млѣьнѣшеюмлѣьнѣшмлѣьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
млѣьнѣшѧ, млѣьнѣшѫ, млѣьнѣшемлѣьнѣшь, млѣьнѣшъмлѣьнѣшамъ, млѣьнѣшамьмлѣьнѣшѧ, млѣьнѣше, млѣьнѣшѫмлѣьнѣшаммлѣьнѣшахъ, млѣьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
млѣьнѣшмлѣьнѣшѹ, млѣьнѣшюмлѣьнѣшамамлѣьнѣ, млѣьнѣшмлѣьнѣшаго, млѣьнѣшаего, млѣьнѣшааго, млѣьнѣшагомлѣьнѣшѹмѹ, млѣьнѣшѹемѹ, млѣьнѣшѹѹмѹ, млѣьнѣшѹмѹ, млѣьнѣшюмѹ, млѣьнѣшюемѹ, млѣьнѣшюѹмѹ, млѣьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
млѣьнѣмлѣьнѣшаго, млѣьнѣшаего, млѣьнѣшааго, млѣьнѣшагомлѣьнѣшмь, млѣьнѣшмь, млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмъмлѣьнѣшмь, млѣьнѣшмь, млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмъмлѣьнѣмлѣьнѣше, млѣьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
млѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхь, млѣьнѣшхьмлѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмьмлѣьнѣшѧѧ, млѣьнѣшее, млѣьнѣшѫѫмлѣьнѣшм, млѣьнѣшммлѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхьмлѣьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
млѣьнѣшѹю, млѣьнѣшююмлѣьнѣшма, млѣьнѣшмамлѣьнѣе, млѣьнѣ, млѣьнѣшее, млѣьнѣшемлѣьнѣшаго, млѣьнѣшаего, млѣьнѣшааго, млѣьнѣшагомлѣьнѣшѹмѹ, млѣьнѣшѹемѹ, млѣьнѣшѹѹмѹ, млѣьнѣшѹмѹ, млѣьнѣшюмѹ, млѣьнѣшюемѹ, млѣьнѣшюѹмѹ, млѣьнѣшюмѹмлѣьнѣе, млѣьнѣ, млѣьнѣшее, млѣьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
млѣьнѣшаго, млѣьнѣшаего, млѣьнѣшааго, млѣьнѣшагомлѣьнѣшмь, млѣьнѣшмь, млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмъмлѣьнѣшмь, млѣьнѣшмь, млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмъмлѣьнѣе, млѣьнѣ, млѣьнѣшее, млѣьнѣшемлѣьнѣшаꙗ, млѣьнѣшаѣ, млѣьнѣшаѧмлѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхь, млѣьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмьмлѣьнѣшаꙗ, млѣьнѣшаѣ, млѣьнѣшаѧмлѣьнѣшм, млѣьнѣшммлѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхьмлѣьнѣшмлѣьнѣшѹю, млѣьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
млѣьнѣшма, млѣьнѣшмамлѣьнѣшꙗ, млѣьнѣшѣ, млѣьнѣшаꙗмлѣьнѣшѧѧ, млѣьнѣшѧѩ, млѣьнѣшѫѫ, млѣьнѣшаѧ, млѣьнѣшее, млѣьнѣшеѥмлѣьнѣшмлѣьнѣшѫѫ, млѣьнѣшѫѭ, млѣьнѣшѧѧ, млѣьнѣшѧѩ, млѣьнѣшююмлѣьнѣшѫѫ, млѣьнѣшѫѭ, млѣьнѣшѧѧ, млѣьнѣшѧѩ, млѣьнѣшюю, млѣьнѣшеѭ, млѣьнѣшеѫ, млѣьнѣшеѧ, млѣьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
млѣьнѣшмлѣьнѣшꙗ, млѣьнѣшѣмлѣьнѣшѧѧ, млѣьнѣшѧѩ, млѣьнѣшѫѫ, млѣьнѣшаѧ, млѣьнѣшее, млѣьнѣшеѥмлѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхь, млѣьнѣшхьмлѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмъ, млѣьнѣшмь, млѣьнѣшмьмлѣьнѣшѧѧ, млѣьнѣшѧѩ, млѣьнѣшѫѫ, млѣьнѣшаѧ, млѣьнѣшее, млѣьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
млѣьнѣшм, млѣьнѣшммлѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхъ, млѣьнѣшхь, млѣьнѣшхьмлѣьнѣшмлѣьнѣшѹю, млѣьнѣшююмлѣьнѣшма, млѣьнѣшма
млѣьнъ -ꙑ прил Млечен не ю ште съꙁрьна срьдьнааго тврьда мѣѭште. н цвѣта класьнааго ꙁмѣнвъше. нъ дꙿнае въ младьнѣ  млѣьнѣ пшт сѫште С 397.9 прподобхомъ же  мꙑ сꙙ матер ѹбоꙁѣ. не мѫшт гладомь млѣка. нъ въспрꙙтавъшѫ млѣънꙑмъ пѫт С 384.18 Изч С Гр τοῦ γάλακτος Нвб млечен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Млечни Рид МИ Млечувица МИ БМС