Исторически речник
млѣко  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
млѣкомлѣкамлѣкѹмлѣкомь, млѣкомъмлѣцѣмлѣка
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
млѣкъ, млѣкьмлѣкомъ, млѣкомьмлѣкꙑмлѣцѣхъ, млѣцѣхьмлѣцѣмлѣкѹ
NnDu
млѣкома
млѣко ср Мляко оⷭуꙑр (!) сѩ ѣко млѣко срце іхъ СП 118.70 прподобꙙтъ сꙙ цръквьн кръмьнц. дѣтехъ же млѣко по вьсꙙ дьн. пшт себѣ отъ матера съса съсѫтъ  прсно просꙙтъ С 384.14 гда сꙙ сьсꙙде млѣко  осꙑрѣ. ꙁаградтъ пѫтъ сьсѹ С 312.6, 6—7 прподобхомъ же  мꙑ сꙙ матер ѹбⷪꙁѣ. не мѫшт гладомь млѣка С 384.17 СП С Гр γάλα Нвб мляко, млеко ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Млекце МИ Млекоминци МИ Млекоминско осое МИ ЙЗах,Кюст.кр Млекарево МИ Млечен МИ Млеченци МИ Млечино МИ СНМБ Млекарев ФИ Млеканов ФИ Млекарски ФИ Млечев ФИ Млячков ФИ СтИл,РЛФИ