Исторически речник
млъвт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
млъвтмлъвлѭ, млъвлѧ, млъвѧ, млъвьѭ, млъвлюмлъвшмлъвтъ, млъвть, млъвтмлъвмъ, млъвмь, млъвм, млъвмомлъвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
млъвѧтъ, млъвѧть, млъвѧтмлъввѣмлъвтамлъвтемлъвмлъв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
млъвмъ, млъвмь, млъвммлъвтемлъввѣмлъвтамлъвхъ, млъвхь, млъвхмлъвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
млъвовмлъвхомъ, млъвхомь, млъвхом, млъвхмꙑмлъвстемлъвшѧ, млъвшѫ, млъвша, млъвше, млъвхѫмлъвховѣмлъвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
млъвстемлъвлꙗахъ, млъвлꙗхъ, млъвьꙗхъ, млъвлѣахъ, млъвлѣхъ, млъвѣахъ, млъвѣхъ, млъвлѧахъ, млъвлѧхъ, млъвѧахъ, млъвѧхъ, млъвлꙗахь, млъвлꙗхь, млъвьꙗхь, млъвлѣахь, млъвлѣхь, млъвѣахь, млъвѣхь, млъвлѧахь, млъвлѧхь, млъвѧахь, млъвѧхь, млъвлꙗах, млъвлꙗх, млъвьꙗх, млъвлѣах, млъвлѣх, млъвѣах, млъвѣх, млъвлѧах, млъвлѧх, млъвѧах, млъвѧхмлъвлꙗаше, млъвлꙗше, млъвьꙗше, млъвлѣаше, млъвлѣше, млъвѣаше, млъвѣше, млъвлѧаше, млъвлѧше, млъвѧаше, млъвѧшемлъвлꙗаше, млъвлꙗше, млъвьꙗше, млъвлѣаше, млъвлѣше, млъвѣаше, млъвѣше, млъвлѧаше, млъвлѧше, млъвѧаше, млъвѧшемлъвлꙗахомъ, млъвлꙗхомъ, млъвьꙗхомъ, млъвлѣахомъ, млъвлѣхомъ, млъвѣахомъ, млъвѣхомъ, млъвлѧахомъ, млъвлѧхомъ, млъвѧахомъ, млъвѧхомъ, млъвлꙗахомь, млъвлꙗхомь, млъвьꙗхомь, млъвлѣахомь, млъвлѣхомь, млъвѣахомь, млъвѣхомь, млъвлѧахомь, млъвлѧхомь, млъвѧахомь, млъвѧхомь, млъвлꙗахом, млъвлꙗхом, млъвьꙗхом, млъвлѣахом, млъвлѣхом, млъвѣахом, млъвѣхом, млъвлѧахом, млъвлѧхом, млъвѧахом, млъвѧхоммлъвлꙗашете, млъвлꙗшете, млъвьꙗшете, млъвлѣашете, млъвлѣшете, млъвѣашете, млъвѣшете, млъвлꙗасте, млъвлꙗсте, млъвьꙗсте, млъвлѣасте, млъвлѣсте, млъвѣасте, млъвѣсте, млъвлѧасте, млъвлѧсте, млъвѧасте, млъвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
млъвлꙗахѫ, млъвлꙗхѫ, млъвьꙗхѫ, млъвлѣахѫ, млъвлѣхѫ, млъвѣахѫ, млъвѣхѫ, млъвлꙗахѹ, млъвлꙗхѹ, млъвьꙗхѹ, млъвлѣахѹ, млъвлѣхѹ, млъвѣахѹ, млъвѣхѹ, млъвлѧахѹ, млъвлѧхѹ, млъвѧахѹ, млъвѧхѹмлъвлꙗаховѣ, млъвлꙗховѣ, млъвьꙗховѣ, млъвлѣаховѣ, млъвлѣховѣ, млъвѣаховѣ, млъвѣховѣ, млъвлѧаховѣ, млъвлѧховѣ, млъвѧаховѣ, млъвѧховѣмлъвлꙗашета, млъвлꙗшета, млъвьꙗшета, млъвлѣашета, млъвлѣшета, млъвѣашета, млъвѣшета, млъвлꙗаста, млъвлꙗста, млъвьꙗста, млъвлѣаста, млъвлѣста, млъвѣаста, млъвѣста, млъвлѧаста, млъвлѧста, млъвѧаста, млъвѧстамлъвлꙗашете, млъвлꙗшете, млъвьꙗшете, млъвлѣашете, млъвлѣшете, млъвѣашете, млъвѣшете, млъвлꙗасте, млъвлꙗсте, млъвьꙗсте, млъвлѣасте, млъвлѣсте, млъвѣасте, млъвѣсте, млъвлѧасте, млъвлѧсте, млъвѧасте, млъвѧсте
млъвт -млъвлѭ -млъвш несв Коментирам, обсъждам оживено нещо, което е станало, което се е случило; вълнувам се за нещо ꙇ пршедъ съ въ домъ кънѧжь. ꙇ вдѣвъ сопьцѧ  народъ млъвѧщъ гла мъ М Мт 9.23 З А СК ꙇ въшедъ гла мъ. ьто млъвте  плаете сѧ. отроковца нѣстъ ѹмръла нъ съптъ М Мк 5.39 З Безпокоя се, проявявам загриженост. ꙇ марта млъвлѣаше о мъноѕѣ слѹжъбѣ. ставъш же рее. г не радш л ѣко сест(р)а моѣ еднѫ мѧ остав слѹжт. рьц ѹбо е да м поможетъ М Лк 10.40 З А СК отъвѣштавъ же рее е съ. марта маръта пееш сѧ  млъвш о мьноꙁѣ М Лк 10.41 Изч М З А СК Гр ϑορυβέομαι περισπάομαι ϑορυβάζομαι Нвб мълвя ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА мълвя се ’оплаквам се’ диал ДА