Исторически речник
младѧтьце  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
младѧтьце, младѧтъцемладѧтьца, младѧтъцамладѧтьцѹ, младѧтьцю, младѧтъцѹ, младѧтъцюмладѧтьцемь, младѧтьцемъ, младѧтъцемь, младѧтъцемъмладѧтьц, младѧтъцмладѧтьца, младѧтъца
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
младѧтьць, младѧтець, младѧтьцъ, младѧтецъмладѧтьцемъ, младѧтьцемь, младѧтьцамъ, младѧтьцамь, младѧтъцемъ, младѧтъцемь, младѧтъцамъ, младѧтъцамьмладѧтьц, младѧтъцмладѧтьцхъ, младѧтъцхъ, младѧтьцхь, младѧтъцхьмладѧтьц, младѧтъцмладѧтьцѹ, младѧтьцю, младѧтъцѹ, младѧтъцю
NnDu
младѧтьцема, младѧтъцема
младѧтьце ср Детенце, младенец тѧ молмъ гі бже спнѣ нашего. блгвещьшааго. ѡтъ сплъненѣ кѫпѣл. твоеѩ благостꙑнѧ. се мⷧадѧтьце. ꙇ на главѫ его. блговене твое. да съндетъ. ꙇ ѣкоже блгов дда. рѫкоѭ прка твоего самолѣ. тако блгв ꙇ се мⷧадѧтьце СЕ 8а 9—10, 13—14 Изч СЕ Гр τὸ νήπιον Нвб младенче диал ВА НТ НГер ЕтМл