Исторически речник
младьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
младьнъ, младьньмладьнамладьнѹмладьнъ, младьньмладьнамладьномь, младьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
младьнѣмладьне, младьнꙑмладьнмладьнъ, младьньмладьномъ, младьномьмладьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
младьнꙑмладьнѣхъ, младьнѣхьмладьнамладьнѹмладьномамладьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
младьнамладьнѹмладьномладьнамладьномь, младьномъмладьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
младьнамладьнъ, младьньмладьномъ, младьномьмладьнамладьнꙑмладьнѣхъ, младьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
младьнѣмладьнѹмладьномамладьнамладьнꙑ, младьнѫмладьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
младьнѫ, младьнѹмладьноѭ, младьноѫ, младьноѧ, младьноюмладьнѣмладьнꙑмладьнъ, младьньмладьнамъ, младьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
младьнꙑмладьнаммладьнахъ, младьнахьмладьнѣмладьнѹмладьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
младьнꙑ, младьнꙑ, младьномладьнаго, младьнаего, младьнааго, младьнаго, младьного, младьнога, младьнгомладьнѹмѹ, младьнѹемѹ, младьнѹѹмѹ, младьнѹмѹ, младьноомѹ, младьномѹ, младьноѹмѹ, младьнмѹмладьнꙑ, младьнꙑ, младьномладьнаго, младьнаего, младьнааго, младьнаго, младьного, младьнога, младьнгомладьнꙑмь, младьнꙑмь, младьнꙑмъ, младьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
младьнѣмь, младьнѣемь, младьнѣѣмь, младьнѣамь, младьнѣмь, младьнѣмъ, младьнѣемъ, младьнѣѣмъ, младьнѣамъ, младьнѣмъ, младьномь, младьномъмладьнꙑ, младьнꙑ, младьномладьнмладьнꙑхъ, младьнꙑхъ, младьнꙑхь, младьнꙑхь, младьнѣхъ, младьнѣхьмладьнꙑмъ, младьнꙑмъ, младьнꙑмь, младьнꙑмь, младьнѣмъ, младьнѣмьмладьнꙑѧ, младьнꙑꙗ, младьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
младьнꙑм, младьнꙑммладьнꙑхъ, младьнꙑхъ, младьнꙑхь, младьнꙑхьмладьнаꙗ, младьнаа, младьнаѣмладьнѹю, младьноюмладьнꙑма, младьнꙑмамладьно, младьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
младьнаго, младьнаего, младьнааго, младьнаго, младьного, младьнога, младьнгомладьнѹмѹ, младьнѹемѹ, младьнѹѹмѹ, младьнѹмѹ, младьноомѹ, младьномѹ, младьноѹмѹ, младьнмѹмладьно, младьноемладьнаго, младьннаего, младьнааго, младьнаго, младьного, младьнога, младьнгомладьнꙑмь, младьнꙑмь, младьнꙑмъ, младьнꙑмъмладьнѣмь, младьнѣемь, младьнѣѣмь, младьнѣамь, младьнѣмь, младьнѣмъ, младьнѣемъ, младьнѣѣмъ, младьнѣамъ, младьнѣмъ, младьномь, младьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
младьно, младьноемладьнаꙗ, младьнаа, младьнаѣ, младьнаѧмладьнꙑхъ, младьнꙑхъ, младьнꙑхь, младьнꙑхь, младьнѣхъ, младьнѣхьмладьнꙑмъ, младьнꙑмъ, младьнꙑмь, младьнꙑмь, младьнѣмъ, младьнѣмьмладьнаꙗ, младьнаа, младьнаѣ, младьнаѧмладьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
младьнꙑхъ, младьнꙑхъ, младьнꙑхь, младьнꙑхьмладьнѣмладьнѹю, младьноюмладьнꙑма, младьнꙑмамладьнаꙗ, младьнаа, младьнаѣ, младьнаѧмладьнꙑѧ, младьнꙑꙗ, младьнѫѭ, младьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
младьнѣ, младьномладьнѫѭ, младьнѹю, младьноѭ, младьноюмладьнѫѭ, младьноѫ, младьноѧ, младьноюмладьнѣмладьнꙑѧ, младьнꙑꙗ, младьнꙑемладьнꙑхъ, младьнꙑхъ, младьнѣхъ, младьнꙑхь, младьнꙑхь, младьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
младьнꙑмъ, младьнꙑмъ, младьнѣмъ, младьнꙑмь, младьнꙑмь, младьнѣмьмладьнꙑѧ, младьнꙑꙗ, младьнꙑемладьнꙑм, младьнꙑммладьнꙑхъ, младьнꙑхъ, младьнꙑхь, младьнꙑхьмладьнѣмладьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
младьнꙑма, младьнꙑмамладьнѣ, младьнѣшмладьнѣшамладьнѣшѹ, младьнѣшюмладьнѣмладьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
младьнѣшемь, младьнѣшемъмладьнѣшмладьнѣмладьнѣше, младьнѣшмладьнѣшь, младьнѣшъмладьнѣшемъ, младьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
младьнѣшѧмладьнѣшмладьнѣшхъ, младьнѣшхьмладьнѣшамладьнѣшѹ, младьнѣшюмладьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
младьнѣе, младьнѣ, младьнѣшемладьнѣшамладьнѣшѹ, младьнѣшюмладьнѣе, младьнѣ, младьнѣшемладьнѣшамладьнѣшемь, младьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
младьнѣшмладьнѣе, младьнѣмладьнѣша, младьнѣшмладьнѣшь, младьнѣшъмладьнѣшемъ, младьнѣшемьмладьнѣша, младьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
младьнѣшмладьнѣшхъ, младьнѣшхьмладьнѣшмладьнѣшѹ, младьнѣшюмладьнѣшемамладьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
младьнѣшѧ, младьнѣшѫ, младьнѣшемладьнѣшмладьнѣшѫ, младьнѣшѧ, младьнѣшѹмладьнѣшеѭ, младьнѣшеѫ, младьнѣшеѧ, младьнѣшеюмладьнѣшмладьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
младьнѣшѧ, младьнѣшѫ, младьнѣшемладьнѣшь, младьнѣшъмладьнѣшамъ, младьнѣшамьмладьнѣшѧ, младьнѣше, младьнѣшѫмладьнѣшаммладьнѣшахъ, младьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
младьнѣшмладьнѣшѹ, младьнѣшюмладьнѣшамамладьнѣ, младьнѣшмладьнѣшаго, младьнѣшаего, младьнѣшааго, младьнѣшагомладьнѣшѹмѹ, младьнѣшѹемѹ, младьнѣшѹѹмѹ, младьнѣшѹмѹ, младьнѣшюмѹ, младьнѣшюемѹ, младьнѣшюѹмѹ, младьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
младьнѣмладьнѣшаго, младьнѣшаего, младьнѣшааго, младьнѣшагомладьнѣшмь, младьнѣшмь, младьнѣшмъ, младьнѣшмъмладьнѣшмь, младьнѣшмь, младьнѣшмъ, младьнѣшмъмладьнѣмладьнѣше, младьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
младьнѣшхъ, младьнѣшхъ, младьнѣшхь, младьнѣшхьмладьнѣшмъ, младьнѣшмъ, младьнѣшмьмладьнѣшѧѧ, младьнѣшее, младьнѣшѫѫмладьнѣшм, младьнѣшммладьнѣшхъ, младьнѣшхъ, младьнѣшхьмладьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
младьнѣшѹю, младьнѣшююмладьнѣшма, младьнѣшмамладьнѣе, младьнѣ, младьнѣшее, младьнѣшемладьнѣшаго, младьнѣшаего, младьнѣшааго, младьнѣшагомладьнѣшѹмѹ, младьнѣшѹемѹ, младьнѣшѹѹмѹ, младьнѣшѹмѹ, младьнѣшюмѹ, младьнѣшюемѹ, младьнѣшюѹмѹ, младьнѣшюмѹмладьнѣе, младьнѣ, младьнѣшее, младьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
младьнѣшаго, младьнѣшаего, младьнѣшааго, младьнѣшагомладьнѣшмь, младьнѣшмь, младьнѣшмъ, младьнѣшмъмладьнѣшмь, младьнѣшмь, младьнѣшмъ, младьнѣшмъмладьнѣе, младьнѣ, младьнѣшее, младьнѣшемладьнѣшаꙗ, младьнѣшаѣ, младьнѣшаѧмладьнѣшхъ, младьнѣшхъ, младьнѣшхь, младьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
младьнѣшмъ, младьнѣшмъ, младьнѣшмьмладьнѣшаꙗ, младьнѣшаѣ, младьнѣшаѧмладьнѣшм, младьнѣшммладьнѣшхъ, младьнѣшхъ, младьнѣшхьмладьнѣшмладьнѣшѹю, младьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
младьнѣшма, младьнѣшмамладьнѣшꙗ, младьнѣшѣ, младьнѣшаꙗмладьнѣшѧѧ, младьнѣшѧѩ, младьнѣшѫѫ, младьнѣшаѧ, младьнѣшее, младьнѣшеѥмладьнѣшмладьнѣшѫѫ, младьнѣшѫѭ, младьнѣшѧѧ, младьнѣшѧѩ, младьнѣшююмладьнѣшѫѫ, младьнѣшѫѭ, младьнѣшѧѧ, младьнѣшѧѩ, младьнѣшюю, младьнѣшеѭ, младьнѣшеѫ, младьнѣшеѧ, младьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
младьнѣшмладьнѣшꙗ, младьнѣшѣмладьнѣшѧѧ, младьнѣшѧѩ, младьнѣшѫѫ, младьнѣшаѧ, младьнѣшее, младьнѣшеѥмладьнѣшхъ, младьнѣшхъ, младьнѣшхь, младьнѣшхьмладьнѣшмъ, младьнѣшмъ, младьнѣшмь, младьнѣшмьмладьнѣшѧѧ, младьнѣшѧѩ, младьнѣшѫѫ, младьнѣшаѧ, младьнѣшее, младьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
младьнѣшм, младьнѣшммладьнѣшхъ, младьнѣшхъ, младьнѣшхь, младьнѣшхьмладьнѣшмладьнѣшѹю, младьнѣшююмладьнѣшма, младьнѣшма
младьнъ -ꙑ прил Детски, предназначен за деца гда бѣаше вдѣт акꙑ, класꙑ ꙁьрѣлꙑ младенштꙙ. днѣмъ желѣꙁомъ сѣенꙑ лежꙙштꙙ. не ю ште съꙁрьна срьдьнааго тврьда мѣѭште. н цвѣта класьнааго ꙁмѣнвъше. нъ дꙿнае въ младьнѣ  млѣьнѣ пшт сѫште. лютомь гнѣвомъ града родомъ бмꙑ С 397.9 Изч С Гр ἁπαλός Нвб Срв Младен ЛИ Младенов ФИ ЕтМл Младенови МИ Младеново клагье МИ ЙЗах,Кюст.кр Младенова круша МИ Младеново МИ ИД,МНЛом