Исторически речник
мтродоръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
мтродоръ, мтродорьмтродорамтродорѹ, мтродоровмтродоръ, мтродорьмтродорамтродоромь, мтродоромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
мтродорѣмтродоре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
мтродоръ м ЛИ Митродор — име на свещеник, последовател на маркианството, познат от житието на Пионий от Супрасълския сборник поставшꙙ ѹбо го на дрѣвѣ. тае по томъ  пресвутера кого мтродора вѣрꙑ марк҄іаньскꙑѧ. лѹ же сꙙ піѡнꙗ поставіт о деснѫѭ мтродора же о лѣвѫѭ С 141.10, 12 Изч С От гр Μητρόδωρος