Исторически речник
мрьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мрьскъ, мрьскьмрьскамрьскѹмрьскъ, мрьскьмрьскамрьскомь, мрьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мрьсцѣмрьскъмрьсцмрьскъ, мрьскьмрьскомъ, мрьскомьмрьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мрьскꙑмрьсцѣхъ, мрьсцѣхьмрьскамрьскѹмрьскомамрьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мрьскамрьскѹмрьскомрьскамрьскомь, мрьскомъмрьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мрьскамрьскъ, мрьскьмрьскомъ, мрьскомьмрьскꙑмрьскꙑмрьсцѣхъ, мрьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мрьсцѣмрьскѹмрьскомамрьскамрьскꙑ, мрьскѫмрьсцѣ, мрьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мрьскѫ, мрьскѹмрьскоѭ, мрьскоѫ, мрьскоѧ, мрьскоюмрьсцѣ, мрьстѣмрьскꙑмрьскъ, мрьскьмрьскамъ, мрьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мрьскꙑмрьскаммрьскахъ, мрьскахьмрьсцѣ, мрьстѣмрьскѹмрьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мрьскꙑ, мрьскꙑ, мрьскомрьскаго, мрьскаего, мрьскааго, мрьскаго, мрьского, мрьскога, мрьскгомрьскѹмѹ, мрьскѹемѹ, мрьскѹѹмѹ, мрьскѹмѹ, мрьскоомѹ, мрьскомѹ, мрьскоѹмѹ, мрьскмѹмрьскꙑ, мрьскꙑ, мрьскомрьскаго, мрьскаего, мрьскааго, мрьскаго, мрьского, мрьскога, мрьскгомрьскꙑмь, мрьскꙑмь, мрьскꙑмъ, мрьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мрьсцѣмь, мрьсцѣемь, мрьсцѣѣмь, мрьсцѣамь, мрьсцѣмь, мрьсцѣмъ, мрьсцѣемъ, мрьсцѣѣмъ, мрьсцѣамъ, мрьсцѣмъ, мрьскомь, мрьскомъмрьскꙑ, мрьскꙑ, мрьскомрьсцмрьскꙑхъ, мрьскꙑхъ, мрьскꙑхь, мрьскꙑхь, мрьсцѣхъ, мрьсцѣхьмрьскꙑмъ, мрьскꙑмъ, мрьскꙑмь, мрьскꙑмь, мрьсцѣмъ, мрьсцѣмьмрьскꙑѧ, мрьскꙑꙗ, мрьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мрьскꙑм, мрьскꙑммрьскꙑхъ, мрьскꙑхъ, мрьскꙑхь, мрьскꙑхьмрьскаꙗ, мрьскаа, мрьскаѣмрьскѹю, мрьскоюмрьскꙑма, мрьскꙑмамрьско, мрьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мрьскаго, мрьскаего, мрьскааго, мрьскаго, мрьского, мрьскога, мрьскгомрьскѹмѹ, мрьскѹемѹ, мрьскѹѹмѹ, мрьскѹмѹ, мрьскоомѹ, мрьскомѹ, мрьскоѹмѹ, мрьскмѹмрьско, мрьскоемрьскаго, мрьскаего, мрьскааго, мрьскаго, мрьского, мрьскога, мрьскгомрьскꙑмь, мрьскꙑмь, мрьскꙑмъ, мрьскꙑмъмрьсцѣмь, мрьсцѣемь, мрьсцѣѣмь, мрьсцѣамь, мрьсцѣмь, мрьсцѣмъ, мрьсцѣемъ, мрьсцѣѣмъ, мрьсцѣамъ, мрьсцѣмъ, мрьскомь, мрьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мрьско, мрьскоемрьскаꙗ, мрьскаа, мрьскаѣ, мрьскаѧмрьскꙑхъ, мрьскꙑхъ, мрьскꙑхь, мрьскꙑхь, мрьсцѣхъ, мрьсцѣхьмрьскꙑмъ, мрьскꙑмъ, мрьскꙑмь, мрьскꙑмь, мрьсцѣмъ, мрьсцѣмьмрьскаꙗ, мрьскаа, мрьскаѣ, мрьскаѧмрьскꙑм, мрьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мрьскꙑхъ, мрьскꙑхъ, мрьскꙑхь, мрьскꙑхьмрьсцѣмрьскѹю, мрьскоюмрьскꙑма, мрьскꙑмамрьскаꙗ, мрьскаа, мрьскаѣ, мрьскаѧмрьскꙑѧ, мрьскꙑꙗ, мрьскѫѭ, мрьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мрьсцѣ, мрьстѣ, мрьскомрьскѫѭ, мрьскѹю, мрьскоѭ, мрьскоюмрьскѫѭ, мрьскоѫ, мрьскоѧ, мрьскоюмрьсцѣ, мрьстѣмрьскꙑѧ, мрьскꙑꙗ, мрьскꙑемрьскꙑхъ, мрьскꙑхъ, мрьсцѣхъ, мрьстѣхъ, мрьскꙑхь, мрьскꙑхь, мрьсцѣхь, мрьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мрьскꙑмъ, мрьскꙑмъ, мрьсцѣмъ, мрьстѣмъ, мрьскꙑмь, мрьскꙑмь, мрьсцѣмь, мрьстѣмьмрьскꙑѧ, мрьскꙑꙗ, мрьскꙑемрьскꙑм, мрьскꙑммрьскꙑхъ, мрьскꙑхъ, мрьскꙑхь, мрьскꙑхьмрьсцѣ, мрьстѣмрьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мрьскꙑма, мрьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
мрьскъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до света, на света ѣже ꙁльѣ сѧ мръска(а)го рад спнѣ СС IIIа 15—16  раждатъ сꙙ отъ свꙙтааго дха.  отъ непороьнꙑѧ  прѣстꙑѧ дѣвꙑ. мръскаго рад строꙗ  съпасенꙗ С 10.29—30  потомь пргваждатъ сꙙ на дрѣвѣ крьстьнѣѣмь. страждꙙ мръскааго рад съпасенꙗ С 11.12 2. Светски, мирски, земен, житейски отъметаеш бо сѧ родтель ... ꙇ вꙿсѣхъ пеале мръскꙑхъ СЕ 90а 2—3 днъ же нѣкі въ санѣ  славѣ мрьстѣ сꙑ рее С 138.17 отъвръже сꙙ потрѣбъ мръскꙑхъ С 279.14 ї деш въ лаврѫ рьньца савꙑ.  побесѣдѹш къ рьньцѹ їѡанѹ къ мльалвѹѹмѹ. мѫжѹ правьдвѹ  добромъ жтмъ. сѫштѹ епскѹпѹ.  въ богатьствѣ мрьстѣ бꙑвъша С 294.13 мрьско сътворен κοσμοποιΐα Сътворението на света прстав въꙁлюбьне ѹмъ с къ гласѹ.  обрꙙштеш само то слово. же стъ вь мрьстѣѣмь сътворен С 317. 15—16 СС СЕ С Р Гр τοῦ κόσμου κοσμικός ἐν κόσμῳ τοῦ βίου мръскъ Нвб мирски ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР