Исторически речник
ммотѣкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ммотѣкатммотѣкаѭ, ммотѣкаѫ, ммотѣкаѧ, ммотѣкаюммотѣкаш, ммотѣкаеш, ммотѣкаашммотѣкатъ, ммотѣкаетъ, ммотѣкаатъ, ммотѣкать, ммотѣкаеть, ммотѣкаать, ммотѣкат, ммотѣкает, ммотѣкаатммотѣкамъ, ммотѣкаемъ, ммотѣкаамъ, ммотѣкамь, ммотѣкаемь, ммотѣкаамь, ммотѣкам, ммотѣкаем, ммотѣкаам, ммотѣкамо, ммотѣкаемо, ммотѣкаамоммотѣкате, ммотѣкаете, ммотѣкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ммотѣкаѭтъ, ммотѣкаѫтъ, ммотѣкаѧтъ, ммотѣкаютъ, ммотѣкаѭть, ммотѣкаѫть, ммотѣкаѧть, ммотѣкають, ммотѣкаѭт, ммотѣкаѫт, ммотѣкаѧт, ммотѣкаютммотѣкавѣ, ммотѣкаевѣ, ммотѣкаавѣммотѣката, ммотѣкаета, ммотѣкаатаммотѣкате, ммотѣкаете, ммотѣкаатеммотѣкаммотѣка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ммотѣкамъ, ммотѣкамь, ммотѣкамммотѣкатеммотѣкавѣммотѣкатаммотѣкахъ, ммотѣкахь, ммотѣкахммотѣка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ммотѣкаммотѣкахомъ, ммотѣкахомь, ммотѣкахом, ммотѣкахмꙑммотѣкастеммотѣкашѧ, ммотѣкашѫ, ммотѣкаша, ммотѣкаше, ммотѣкахѫммотѣкаховѣммотѣкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ммотѣкастеммотѣкаахъ, ммотѣкахъ, ммотѣкаахь, ммотѣкахь, ммотѣкаах, ммотѣкахммотѣкааше, ммотѣкашеммотѣкааше, ммотѣкашеммотѣкаахомъ, ммотѣкахомъ, ммотѣкаахомь, ммотѣкахомь, ммотѣкаахом, ммотѣкахомммотѣкаашете, ммотѣкашете, ммотѣкаасте, ммотѣкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ммотѣкаахѫ, ммотѣкахѫ, ммотѣкаахѹ, ммотѣкахѹммотѣкааховѣ, ммотѣкаховѣммотѣкаашета, ммотѣкашета, ммотѣкааста, ммотѣкастаммотѣкаашете, ммотѣкашете, ммотѣкаасте, ммотѣкасте
ммотѣкат -ммотѣкаѭ -ммотѣкаш несв Тека край някого, край нещо [образно] богатъство аще ммотѣкаетъ не прілагаіте срдца СП 61.11 Изч СП Гр ῥέω Вж. при ммо тѣкат Нвб