Исторически речник
ммогрѧст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ммогрѧстммогрѧдѫ, ммогрѧдѹммогрѧдешммогрѧдетъ, ммогрѧдеть, ммогрѧдетммогрѧдемъ, ммогрѧдемь, ммогрѧдем, ммогрѧдемоммогрѧдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ммогрѧдѫтъ, ммогрѧдѹтъ, ммогрѧдѫть, ммогрѧдѹть, ммогрѧдѫт, ммогрѧдѹтммогрѧдевѣммогрѧдетаммогрѧдетеммогрѧдммогрѧд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ммогрѧдѣмъ, ммогрѧдѣмь, ммогрѧдѣмммогрѧдѣтеммогрѧдѣвѣммогрѧдѣта*ммогрѧдохъ*ммогрѧде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*ммогрѧде*ммогрѧдохомъ*ммогрѧдосте*ммогрѧдошѧ*ммогрѧдоховѣ*ммогрѧдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*ммогрѧдостеммогрѧдѣахъ, ммогрѧдѣхъ, ммогрѧдѣахь, ммогрѧдѣхь, ммогрѧдѣах, ммогрѧдѣх, ммогрѧдѧхъ, ммогрѧдѧхь, ммогрѧдѧхммогрѧдѣаше, ммогрѧдѣше, ммогрѧдѧшеммогрѧдѣаше, ммогрѧдѣше, ммогрѧдѧшеммогрѧдѣахомъ, ммогрѧдѣхомъ, ммогрѧдѣахомь, ммогрѧдѣхомь, ммогрѧдѣахом, ммогрѧдѣхом, ммогрѧдѧхомъ, ммогрѧдѧхомь, ммогрѧдѧхомммогрѧдѣашете, ммогрѧдѣшете, ммогрѧдѣасте, ммогрѧдѣсте, ммогрѧдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ммогрѧдѣахѫ, ммогрѧдѣхѫ, ммогрѧдѣахѹ, ммогрѧдѣхѹ, ммогрѧдѧхѹммогрѧдѣаховѣ, ммогрѧдѣховѣ, ммогрѧдѧховѣммогрѧдѣашета, ммогрѧдѣшета, ммогрѧдѣаста, ммогрѧдѣста, ммогрѧдѧстаммогрѧдѣашете, ммогрѧдѣшете, ммогрѧдѣасте, ммогрѧдѣсте, ммогрѧдѧсте
ммогрѧст -ммогрѧдѫ -ммогрѧдеш несв Вървя, минавам покрай някого і ммо грѧдꙑ съ вдѣ левьћѭ альфеова. сѣдѧща на мꙑтьнц М Мк 2.14А  ꙁадѣшѧ ммогрѩдѫщѹ етерѹ смонѹ курінѣннѹ. грѩдѫщѹ. съ села ... да въꙁьметъ крстъ его А Мк 15.21 Изч М А Гр παράγω Нвб Вж. при ммо грѧст