Исторически речник
мельх҄въ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мельх҄въ, мельх҄вьмельх҄вамельх҄вѹмельх҄вь, мельх҄въмельх҄вамельх҄вомь, мельх҄вомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мельх҄вѣмельх҄ве, мельх҄въмельх҄вмельх҄въ, мельх҄вьмельх҄вомъ, мельх҄вомьмельх҄вꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мельх҄вꙑмельх҄вѣхъ, мельх҄вѣхьмельх҄вамельх҄вѹмельх҄вомамельх҄во
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мельх҄вамельх҄вѹмельх҄вомельх҄вамельх҄вомь, мельх҄вомъмельх҄вѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мельх҄вамельх҄въ, мельх҄вьмельх҄вомъ, мельх҄вомьмельх҄вамельх҄вꙑмельх҄вѣхъ, мельх҄вѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мельх҄вѣмельх҄вѹмельх҄вомамельх҄вамельх҄вꙑ, мельх҄вѫмельх҄вѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мельх҄вѫ, мельх҄вѹмельх҄воѭ, мельх҄воѫ, мельх҄воѧ, мельх҄воюмельх҄вѣмельх҄вꙑмельх҄въ, мельх҄вьмельх҄вамъ, мельх҄вамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мельх҄вꙑмельх҄ваммельх҄вахъ, мельх҄вахьмельх҄вѣмельх҄вѹмельх҄вама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мельх҄вꙑ, мельх҄вꙑ, мельх҄вомельх҄ваго, мельх҄ваего, мельх҄вааго, мельх҄ваго, мельх҄вого, мельх҄вога, мельх҄вгомельх҄вѹмѹ, мельх҄вѹемѹ, мельх҄вѹѹмѹ, мельх҄вѹмѹ, мельх҄воомѹ, мельх҄вомѹ, мельх҄воѹмѹ, мельх҄вмѹмельх҄вꙑ, мельх҄вꙑ, мельх҄вомельх҄ваго, мельх҄ваего, мельх҄вааго, мельх҄ваго, мельх҄вого, мельх҄вога, мельх҄вгомельх҄вꙑмь, мельх҄вꙑмь, мельх҄вꙑмъ, мельх҄вꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мельх҄вѣмь, мельх҄вѣемь, мельх҄вѣѣмь, мельх҄вѣамь, мельх҄вѣмь, мельх҄вѣмъ, мельх҄вѣемъ, мельх҄вѣѣмъ, мельх҄вѣамъ, мельх҄вѣмъ, мельх҄вомь, мельх҄вомъмельх҄вꙑ, мельх҄вꙑ, мельх҄вомельх҄вмельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхь, мельх҄вꙑхь, мельх҄вѣхъ, мельх҄вѣхьмельх҄вꙑмъ, мельх҄вꙑмъ, мельх҄вꙑмь, мельх҄вꙑмь, мельх҄вѣмъ, мельх҄вѣмьмельх҄вꙑѧ, мельх҄вꙑꙗ, мельх҄вꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мельх҄вꙑм, мельх҄вꙑммельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхь, мельх҄вꙑхьмельх҄ваꙗ, мельх҄ваа, мельх҄ваѣмельх҄вѹю, мельх҄воюмельх҄вꙑма, мельх҄вꙑмамельх҄во, мельх҄вое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мельх҄ваго, мельх҄ваего, мельх҄вааго, мельх҄ваго, мельх҄вого, мельх҄вога, мельх҄вгомельх҄вѹмѹ, мельх҄вѹемѹ, мельх҄вѹѹмѹ, мельх҄вѹмѹ, мельх҄воомѹ, мельх҄вомѹ, мельх҄воѹмѹ, мельх҄вмѹмельх҄во, мельх҄воемельх҄ваго, мельх҄ваего, мельх҄вааго, мельх҄ваго, мельх҄вого, мельх҄вога, мельх҄вгомельх҄вꙑмь, мельх҄вꙑмь, мельх҄вꙑмъ, мельх҄вꙑмъмельх҄вѣмь, мельх҄вѣемь, мельх҄вѣѣмь, мельх҄вѣамь, мельх҄вѣмь, мельх҄вѣмъ, мельх҄вѣемъ, мельх҄вѣѣмъ, мельх҄вѣамъ, мельх҄вѣмъ, мельх҄вомь, мельх҄вомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мельх҄во, мельх҄воемельх҄ваꙗ, мельх҄ваа, мельх҄ваѣ, мельх҄ваѧмельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхь, мельх҄вꙑхь, мельх҄вѣхъ, мельх҄вѣхьмельх҄вꙑмъ, мельх҄вꙑмъ, мельх҄вꙑмь, мельх҄вꙑмь, мельх҄вѣмъ, мельх҄вѣмьмельх҄ваꙗ, мельх҄ваа, мельх҄ваѣ, мельх҄ваѧмельх҄вꙑм, мельх҄вꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхь, мельх҄вꙑхьмельх҄вѣмельх҄вѹю, мельх҄воюмельх҄вꙑма, мельх҄вꙑмамельх҄ваꙗ, мельх҄ваа, мельх҄ваѣ, мельх҄ваѧмельх҄вꙑѧ, мельх҄вꙑꙗ, мельх҄вѫѭ, мельх҄вꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мельх҄вѣ, мельх҄вомельх҄вѫѭ, мельх҄вѹю, мельх҄воѭ, мельх҄воюмельх҄вѫѭ, мельх҄воѫ, мельх҄воѧ, мельх҄воюмельх҄вѣмельх҄вꙑѧ, мельх҄вꙑꙗ, мельх҄вꙑемельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхъ, мельх҄вѣхъ, мельх҄вꙑхь, мельх҄вꙑхь, мельх҄вѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мельх҄вꙑмъ, мельх҄вꙑмъ, мельх҄вѣмъ, мельх҄вꙑмь, мельх҄вꙑмь, мельх҄вѣмьмельх҄вꙑѧ, мельх҄вꙑꙗ, мельх҄вꙑемельх҄вꙑм, мельх҄вꙑммельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхъ, мельх҄вꙑхь, мельх҄вꙑхьмельх҄вѣмельх҄вѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мельх҄вꙑма, мельх҄вꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
мельх҄въ прил притеж ЛИ Мелхиев, на Мелхий — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... мелхевъ. ꙇ аннаевъ. ꙇосфовъ ... нревъ. мелхевъ. адъдевъ М Лк 3.24, 28 Изч М З Гр τοῦ Μελχί мелхевъ