Исторически речник
мелтн  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
мелтн, мелтнмелтнѩ, мелтнѧ, мелтнѫ, мелтнемелтн, мелтнмелтнѭ, мелтнѫ, мелтнѧ, мелтнюмелтнѭ, мелтнеѫ, мелтнеѧ, мелтнеюмелтн, мелтн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
мелтн, мелтн-----
NfOuNfGuNfDu
---
мелтн ж МИ Мелитин [дн. Малатия в Турция] — град в Понт, Мала Армения, където по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.] умр. мъченически 33 християни мⷺца ноѩⷠ҇ ж҃ ... стъх мⷱкь ꙇже въ мелітн ћ҃в҃ А 126а 4 Изч А Гр Μελιτινή мелітн