Исторически речник
мелет  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
мелет, мелет, мелетемелетꙗ, мелетѣ, мелетамелетю, мелетѹмелет, мелетмелетꙗ, мелетѣ, мелетамелетемь, мелетемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
мелет, мелетмелетю, мелете----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
мелет -ꙗ м ЛИ Мелетий — бивш епископ на Севастия [Армения], антиохийски архиепископ [358—381 г.], председателствал на II Вселенски събор [381 г.]. Пр. на 12 февруари събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ. отъ алеѯандрѧ тмоѳе. отъ ерѹсалма же курлъ.  мелет отъ антѡхѧ С 201.12 Изч С От гр Μελέτιος Нвб Мелетий остар ЛИ Мельо ЛИ Мельов ФИ Мелев ФИ Мелиев ФИ СтИл,РЛФИ