Исторически речник
междѹрѣь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
междѹрѣь, междѹрѣмеждѹрѣьꙗ, междѹрѣꙗ, междѹрѣамеждѹрѣью, междѹрѣю, междѹрѣѹмеждѹрѣьмь, междѹрѣмь, междѹрѣьмъ, междѹрѣмъмеждѹрѣь, междѹрѣ, междѹрѣ-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
междѹрѣь -ꙗ ср МИ Месопотамия — област в Югозападна Азия, между долните течения на р. Тигър и р. Ефрат, Междуречие слꙑшал сте. сергꙗ. савратъскѹѹм племен кнꙙꙁа поставьна. велкомъ родомъ. въ еноꙁдронѣхъ (!).  междѹрѣ область дръжавъ ... побѣдѫ сътвор ... на пагѹбнꙑѧ персꙑ С 566.21 Изч С Калка от гр Μεσοποταμία междѹрѣ Нвб междуречие ОА ЕтМл БТР АР Междуречие МИ ГХ, МИМ