Исторически речник
междѹмѣрь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
междѹмѣр, междѹмѣрьмеждѹмѣрꙗ, междѹмѣра, междѹмѣрьꙗмеждѹмѣрю, междѹмѣрѹ, междѹмѣрьюмеждѹмѣрмь, междѹмѣрьмь, междѹмѣрмъ, междѹмѣрьмъ, междѹмѣрмь, междѹмѣрмъмеждѹмѣр, междѹмѣрь, междѹмѣрмеждѹмѣрꙗ, междѹмѣра, междѹмѣрьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
междѹмѣр, междѹмѣрь, междѹмѣремеждѹмѣрмъ, междѹмѣрьмъ, междѹмѣрмь, междѹмѣрьмь, междѹмѣрмъ, междѹмѣрмь, междѹмѣромъ, междѹмѣрамъмеждѹмѣр, междѹмѣрь, междѹмѣр, междѹмѣрммеждѹмѣрхъ, междѹмѣрьхъ, междѹмѣрхь, междѹмѣрьхь, междѹмѣрхъ, междѹмѣрхьмеждѹмѣр, междѹмѣрьмеждѹмѣрю, междѹмѣрѹ, междѹмѣрью
NnDu
междѹмѣрма, междѹмѣрьма, междѹмѣрма, междѹмѣрма
междѹмѣрь -ꙗ ср За време — промеждутък, интервал въ междѹмѣрї же томъ. прде нѣкто палатї С 562.5—6 Изч С междѹмѣр Нвб Ø