Исторически речник
межда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
междамеждѧ, междѫ, межде, междꙑмеждмеждѫ, междѹмеждеѭ, междеѫ, междеѧ, междеюмежд
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
междемеждѧ, междѫ, межде, междꙑмеждь, междъмеждамъ, междамьмеждаммеждахъ, междахь
NfOuNfGuNfDu
междмеждѹ, междюмеждама
межда ж Малка улица, пресечка гда крава  трьꙁанꙗ мѫжь  женъ. въ градьнꙑхъ стьгдахъ  междахъ С 397.12 Изч С Гр ῥύμη Нвб межда ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Межда МИ Межден МИ Междени МИ СНМБ