Исторически речник
матѹсал҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
матѹсал҄ьматѹсал҄ꙗ, матѹсал҄ѣматѹсал҄юматѹсал҄матѹсал҄ꙗ, матѹсал҄ѣматѹсал҄емь, матѹсал҄емъ, матѹсал҄ѥмъ, матѹсал҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
матѹсал҄матѹсал҄е, матѹсал҄юматѹсал҄матѹсал҄матѹсал҄емъ, матѹсал҄емь, матѹсал҄ѥмъ, матѹсал҄ѥмьматѹсал҄ѧ, матѹсал҄ѩ, матѹсал҄ѫ, матѹсал҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
матѹсал҄матѹсал҄хъ, матѹсал҄хьматѹсал҄ꙗ, матѹсал҄ѣматѹсал҄юматѹсал҄ема, матѹсал҄ѥмаматѹсал҄е, матѹсал҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
матѹсал҄ꙗ, матѹсал҄ѣматѹсал҄юматѹсал҄е, матѹсал҄ѥматѹсал҄ꙗ, матѹсал҄ѣматѹсал҄емь, матѹсал҄емъ, матѹсал҄ѥмъ, матѹсал҄ѥмьматѹсал҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
матѹсал҄а, матѹсал҄ꙗматѹсал҄матѹсал҄емъ, матѹсал҄емь, матѹсал҄ѥмъ, матѹсал҄ѥмьматѹсал҄а, матѹсал҄ꙗматѹсал҄матѹсал҄хъ, матѹсал҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
матѹсал҄матѹсал҄юматѹсал҄ема, матѹсал҄ѥмаматѹсал҄, матѹсал҄ꙗматѹсал҄ѧ, матѹсал҄ѩ, матѹсал҄ѭ, матѹсал҄е, матѹсал҄ѥматѹсал҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
матѹсал҄ѭ, матѹсал҄ѧ, матѹсал҄ѩ, матѹсал҄юматѹсал҄еѭ, матѹсал҄еѫ, матѹсал҄ѥѭ, матѹсал҄ѥѫ, матѹсал҄ею, матѹсал҄ѥюматѹсал҄матѹсал҄ѧ, матѹсал҄ѩ, матѹсал҄ѭ, матѹсал҄е, матѹсал҄ѥматѹсал҄матѹсал҄ꙗмъ, матѹсал҄ꙗмь, матѹсал҄ѣмъ, матѹсал҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
матѹсал҄ѧ, матѹсал҄ѩ, матѹсал҄ѭ, матѹсал҄е, матѹсал҄ѥматѹсал҄ꙗм, матѹсал҄ѣмматѹсал҄ꙗхъ, матѹсал҄ѣхьматѹсал҄матѹсал҄юматѹсал҄ꙗма, матѹсал҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
матѹсал҄ь, матѹсал҄, матѹсал҄е, матѹсал҄матѹсал҄ꙗго, матѹсал҄ꙗего, матѹсал҄ꙗаго, матѹсал҄ꙗго, матѹсал҄его, матѹсал҄ега, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѣего, матѹсал҄ѣаго, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄ѧего, матѹсал҄ѧаго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄гоматѹсал҄юмѹ, матѹсал҄юемѹ, матѹсал҄юѹмѹ, матѹсал҄ююмѹ, матѹсал҄юмѹ, матѹсал҄емѹ, матѹсал҄мѹматѹсал҄ь, матѹсал҄, матѹсал҄е, матѹсал҄матѹсал҄ꙗго, матѹсал҄ꙗего, матѹсал҄ꙗаго, матѹсал҄ꙗго, матѹсал҄его, матѹсал҄ега, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѣего, матѹсал҄ѣаго, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄ѧего, матѹсал҄ѧаго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄гоматѹсал҄мь, матѹсал҄мь, матѹсал҄мъ, матѹсал҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
матѹсал҄мь, матѹсал҄мь, матѹсал҄мъ, матѹсал҄мъ, матѹсал҄емь, матѹсал҄емъ, матѹсал҄ѣмь, матѹсал҄ѣмъматѹсал҄ь, матѹсал҄, матѹсал҄е, матѹсал҄матѹсал҄, матѹсал҄матѹсал҄хъ, матѹсал҄хъ, матѹсал҄хь, матѹсал҄хьматѹсал҄мъ, матѹсал҄мъ, матѹсал҄мь, матѹсал҄мьматѹсал҄ѧѧ, матѹсал҄ѩѧ, матѹсал҄ѧѩ, матѹсал҄ꙗѧ, матѹсал҄ѧꙗ, матѹсал҄ꙗꙗ, матѹсал҄ꙗа, матѹсал҄ее, матѹсал҄е, матѹсал҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
матѹсал҄м, матѹсал҄мматѹсал҄хъ, матѹсал҄хъ, матѹсал҄хь, матѹсал҄хьматѹсал҄ꙗꙗ, матѹсал҄ѣꙗ, матѹсал҄ꙗа, матѹсал҄ѣа, матѹсал҄ѣѣ, матѹсал҄ѧѧматѹсал҄ююматѹсал҄ма, матѹсал҄маматѹсал҄е, матѹсал҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
матѹсал҄ꙗго, матѹсал҄ꙗего, матѹсал҄ꙗаго, матѹсал҄ꙗго, матѹсал҄его, матѹсал҄ега, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѣего, матѹсал҄ѣаго, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄ѧего, матѹсал҄ѧаго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄гоматѹсал҄юмѹ, матѹсал҄юемѹ, матѹсал҄юѹмѹ, матѹсал҄ююмѹ, матѹсал҄юмѹ, матѹсал҄емѹ, матѹсал҄мѹматѹсал҄е, матѹсал҄еематѹсал҄ꙗго, матѹсал҄ꙗего, матѹсал҄ꙗаго, матѹсал҄ꙗго, матѹсал҄его, матѹсал҄ега, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѣего, матѹсал҄ѣаго, матѹсал҄ѣго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄ѧего, матѹсал҄ѧаго, матѹсал҄ѧго, матѹсал҄гоматѹсал҄мь, матѹсал҄мь, матѹсал҄мъ, матѹсал҄мъматѹсал҄мь, матѹсал҄мь, матѹсал҄мъ, матѹсал҄мъ, матѹсал҄емь, матѹсал҄емъ, матѹсал҄ѣмь, матѹсал҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
матѹсал҄е, матѹсал҄еематѹсал҄ꙗꙗ, матѹсал҄ꙗа, матѹсал҄ꙗѧ, матѹсал҄ѧѧ, матѹсал҄ѣꙗ, матѹсал҄ѣа, матѹсал҄ѣѣматѹсал҄хъ, матѹсал҄хъ, матѹсал҄хь, матѹсал҄хьматѹсал҄мъ, матѹсал҄мъ, матѹсал҄мь, матѹсал҄мьматѹсал҄ꙗꙗ, матѹсал҄ꙗа, матѹсал҄ꙗѧ, матѹсал҄ѧѧ, матѹсал҄ѣꙗ, матѹсал҄ѣа, матѹсал҄ѣѣматѹсал҄м, матѹсал҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
матѹсал҄хъ, матѹсал҄хъ, матѹсал҄хь, матѹсал҄хьматѹсал҄матѹсал҄ююматѹсал҄ма, матѹсал҄маматѹсал҄ꙗꙗ, матѹсал҄ꙗа, матѹсал҄ѣꙗ, матѹсал҄ѣа, матѹсал҄ѣѣ, матѹсал҄ѧѧматѹсал҄ѧѧ, матѹсал҄ѩѧ, матѹсал҄ее, матѹсал҄ѥѥ, матѹсал҄еѥ, матѹсал҄ꙗѧ, матѹсал҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
матѹсал҄, матѹсал҄ематѹсал҄ѭѭ, матѹсал҄еѭ, матѹсал҄ѧѧ, матѹсал҄ѩѧ, матѹсал҄ююматѹсал҄еѭ, матѹсал҄еѫ, матѹсал҄ѥѭ, матѹсал҄ѥѫ, матѹсал҄ѭѭ, матѹсал҄еѧ, матѹсал҄ею, матѹсал҄ѥѧ, матѹсал҄ѥюматѹсал҄, матѹсал҄ѣматѹсал҄ѧѧ, матѹсал҄ѩѩ, матѹсал҄ѩѧ, матѹсал҄ꙗѧ, матѹсал҄ѭѭ, матѹсал҄ее, матѹсал҄ѥе, матѹсал҄ѧматѹсал҄хъ, матѹсал҄хъ, матѹсал҄хь, матѹсал҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
матѹсал҄мъ, матѹсал҄мъ, матѹсал҄мь, матѹсал҄мьматѹсал҄ѧѧ, матѹсал҄ѩѩ, матѹсал҄ѩѧ, матѹсал҄ꙗѧ, матѹсал҄ѭѭ, матѹсал҄ее, матѹсал҄ѥе, матѹсал҄ѧматѹсал҄м, матѹсал҄мматѹсал҄хъ, матѹсал҄хъ, матѹсал҄хь, матѹсал҄хьматѹсал҄матѹсал҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
матѹсал҄ма, матѹсал҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
матѹсал҄ь прил притеж ЛИ Матусалов, на Матусал — един от прадедите на Христос, син на Енох; живял според легендата 969 години; умр. година преди всемирния потоп [Бит 5.21, 22] ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... матѹсаль. еноховъ М Лк 3.37 Изч М З Гр Μαϑουσάλα Срв евр Met̄uš̄ elah ’човек с копие’? Нвб Срв Матусалов остар ВА