Исторически речник
маттꙗ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
маттꙗ, маттаматтѩ, маттѫ, маттематтматтѭ, маттѫ, маттѧ, маттю-маттмь, маттмъ, маттѭ, маттеѫ, маттѧ, маттю
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
маттматт, матте----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
маттꙗ м ЛИ Матия — ученик на Христос, апостол, избран на мястото на Юда Искариотски [Деян. 1.21—26] отде юда.  вьнде ꙁа н҄ь матѳꙗ С 94.5 Изч С Гр Ματϑίας Срв евр Matitjāhū, matitjāh, mattanj̄ ah ’дар от Йехова’ матѳꙗ