Исторически речник
маттатовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
маттатовъ, маттатовьматтатоваматтатовѹматтатовъ, маттатовьматтатоваматтатовомь, маттатовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
маттатовѣматтатовъматтатовматтатовъ, маттатовьматтатовомъ, маттатовомьматтатовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
маттатовꙑматтатовѣхъ, маттатовѣхьматтатоваматтатовѹматтатовомаматтатово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
маттатоваматтатовѹматтатовоматтатоваматтатовомь, маттатовомъматтатовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
маттатоваматтатовъ, маттатовьматтатовомъ, маттатовомьматтатоваматтатовꙑматтатовѣхъ, маттатовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
маттатовѣматтатовѹматтатовомаматтатоваматтатовꙑ, маттатовѫматтатовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
маттатовѫ, маттатовѹматтатовоѭ, маттатовоѫ, маттатовоѧ, маттатовоюматтатовѣматтатовꙑматтатовъ, маттатовьматтатовамъ, маттатовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
маттатовꙑматтатовамматтатовахъ, маттатовахьматтатовѣматтатовѹматтатовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
маттатовъ прил притеж ЛИ Мататов, който се отнася до Матат — име на двама от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇосфовъ. ꙇлевъ. маттатовъ ... ꙇорамовъ. маттатовъ М Лк 3.24, 29 Изч М З Гр τοῦ Ματϑάτ. Срв. маттатавъ маттатвъ Срв маттатавъ, маттатвъ