Исторически речник
маттатвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
маттатвъ, маттатвьматтатваматтатвѹматтатвь, маттатвъматтатваматтатвомь, маттатвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
маттатвѣматтатве, маттатвъматтатвматтатвъ, маттатвьматтатвомъ, маттатвомьматтатвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
маттатвꙑматтатвѣхъ, маттатвѣхьматтатваматтатвѹматтатвомаматтатво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
маттатваматтатвѹматтатвоматтатваматтатвомь, маттатвомъматтатвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
маттатваматтатвъ, маттатвьматтатвомъ, маттатвомьматтатваматтатвꙑматтатвѣхъ, маттатвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
маттатвѣматтатвѹматтатвомаматтатваматтатвꙑ, маттатвѫматтатвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
маттатвѫ, маттатвѹматтатвоѭ, маттатвоѫ, маттатвоѧ, маттатвоюматтатвѣматтатвꙑматтатвъ, маттатвьматтатвамъ, маттатвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
маттатвꙑматтатвамматтатвахъ, маттатвахьматтатвѣматтатвѹматтатвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
маттатвꙑ, маттатвꙑ, маттатвоматтатваго, маттатваего, маттатвааго, маттатваго, маттатвого, маттатвога, маттатвгоматтатвѹмѹ, маттатвѹемѹ, маттатвѹѹмѹ, маттатвѹмѹ, маттатвоомѹ, маттатвомѹ, маттатвоѹмѹ, маттатвмѹматтатвꙑ, маттатвꙑ, маттатвоматтатваго, маттатваего, маттатвааго, маттатваго, маттатвого, маттатвога, маттатвгоматтатвꙑмь, маттатвꙑмь, маттатвꙑмъ, маттатвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
маттатвѣмь, маттатвѣемь, маттатвѣѣмь, маттатвѣамь, маттатвѣмь, маттатвѣмъ, маттатвѣемъ, маттатвѣѣмъ, маттатвѣамъ, маттатвѣмъ, маттатвомь, маттатвомъматтатвꙑ, маттатвꙑ, маттатвоматтатвматтатвꙑхъ, маттатвꙑхъ, маттатвꙑхь, маттатвꙑхь, маттатвѣхъ, маттатвѣхьматтатвꙑмъ, маттатвꙑмъ, маттатвꙑмь, маттатвꙑмь, маттатвѣмъ, маттатвѣмьматтатвꙑѧ, маттатвꙑꙗ, маттатвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
маттатвꙑм, маттатвꙑмматтатвꙑхъ, маттатвꙑхъ, маттатвꙑхь, маттатвꙑхьматтатваꙗ, маттатваа, маттатваѣматтатвѹю, маттатвоюматтатвꙑма, маттатвꙑмаматтатво, маттатвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
маттатваго, маттатваего, маттатвааго, маттатваго, маттатвого, маттатвога, маттатвгоматтатвѹмѹ, маттатвѹемѹ, маттатвѹѹмѹ, маттатвѹмѹ, маттатвоомѹ, маттатвомѹ, маттатвоѹмѹ, маттатвмѹматтатво, маттатвоематтатваго, маттатваего, маттатвааго, маттатваго, маттатвого, маттатвога, маттатвгоматтатвꙑмь, маттатвꙑмь, маттатвꙑмъ, маттатвꙑмъматтатвѣмь, маттатвѣемь, маттатвѣѣмь, маттатвѣамь, маттатвѣмь, маттатвѣмъ, маттатвѣемъ, маттатвѣѣмъ, маттатвѣамъ, маттатвѣмъ, маттатвомь, маттатвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
маттатво, маттатвоематтатваꙗ, маттатваа, маттатваѣ, маттатваѧматтатвꙑхъ, маттатвꙑхъ, маттатвꙑхь, маттатвꙑхь, маттатвѣхъ, маттатвѣхьматтатвꙑмъ, маттатвꙑмъ, маттатвꙑмь, маттатвꙑмь, маттатвѣмъ, маттатвѣмьматтатваꙗ, маттатваа, маттатваѣ, маттатваѧматтатвꙑм, маттатвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
маттатвꙑхъ, маттатвꙑхъ, маттатвꙑхь, маттатвꙑхьматтатвѣматтатвѹю, маттатвоюматтатвꙑма, маттатвꙑмаматтатваꙗ, маттатваа, маттатваѣ, маттатваѧматтатвꙑѧ, маттатвꙑꙗ, маттатвѫѭ, маттатвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
маттатвѣ, маттатвоматтатвѫѭ, маттатвѹю, маттатвоѭ, маттатвоюматтатвѫѭ, маттатвоѫ, маттатвоѧ, маттатвоюматтатвѣматтатвꙑѧ, маттатвꙑꙗ, маттатвꙑематтатвꙑхъ, маттатвꙑхъ, маттатвѣхъ, маттатвꙑхь, маттатвꙑхь, маттатвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
маттатвꙑмъ, маттатвꙑмъ, маттатвѣмъ, маттатвꙑмь, маттатвꙑмь, маттатвѣмьматтатвꙑѧ, маттатвꙑꙗ, маттатвꙑематтатвꙑм, маттатвꙑмматтатвꙑхъ, маттатвꙑхъ, маттатвꙑхь, маттатвꙑхьматтатвѣматтатвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
маттатвꙑма, маттатвꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
маттатвъ прил притеж ЛИ Мататиев, който се отнася до Мататия — име на двама от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇосфовъ. маттатевъ ... маатовъ. мататевъ М Лк 3.25, 26 Изч М З Гр τοῦ Ματταϑίου мататевъ Срв маттатавъ, маттатовъ