Исторически речник
маттатавъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
маттатавъ, маттатавьматтатаваматтатавѹматтатавь, маттатавъматтатаваматтатавомь, маттатавомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
маттатавѣматтатаве, маттатавъматтатавматтатавъ, маттатавьматтатавомъ, маттатавомьматтатавꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
маттатавꙑматтатавѣхъ, маттатавѣхьматтатаваматтатавѹматтатавомаматтатаво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
маттатаваматтатавѹматтатавоматтатаваматтатавомь, маттатавомъматтатавѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
маттатаваматтатавъ, маттатавьматтатавомъ, маттатавомьматтатаваматтатавꙑматтатавѣхъ, маттатавѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
маттатавѣматтатавѹматтатавомаматтатаваматтатавꙑ, маттатавѫматтатавѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
маттатавѫ, маттатавѹматтатавоѭ, маттатавоѫ, маттатавоѧ, маттатавоюматтатавѣматтатавꙑматтатавъ, маттатавьматтатавамъ, маттатавамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
маттатавꙑматтатавамматтатавахъ, маттатавахьматтатавѣматтатавѹматтатавама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
маттатавꙑ, маттатавꙑ, маттатавоматтатаваго, маттатаваего, маттатавааго, маттатаваго, маттатавого, маттатавога, маттатавгоматтатавѹмѹ, маттатавѹемѹ, маттатавѹѹмѹ, маттатавѹмѹ, маттатавоомѹ, маттатавомѹ, маттатавоѹмѹ, маттатавмѹматтатавꙑ, маттатавꙑ, маттатавоматтатаваго, маттатаваего, маттатавааго, маттатаваго, маттатавого, маттатавога, маттатавгоматтатавꙑмь, маттатавꙑмь, маттатавꙑмъ, маттатавꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
маттатавѣмь, маттатавѣемь, маттатавѣѣмь, маттатавѣамь, маттатавѣмь, маттатавѣмъ, маттатавѣемъ, маттатавѣѣмъ, маттатавѣамъ, маттатавѣмъ, маттатавомь, маттатавомъматтатавꙑ, маттатавꙑ, маттатавоматтатавматтатавꙑхъ, маттатавꙑхъ, маттатавꙑхь, маттатавꙑхь, маттатавѣхъ, маттатавѣхьматтатавꙑмъ, маттатавꙑмъ, маттатавꙑмь, маттатавꙑмь, маттатавѣмъ, маттатавѣмьматтатавꙑѧ, маттатавꙑꙗ, маттатавꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
маттатавꙑм, маттатавꙑмматтатавꙑхъ, маттатавꙑхъ, маттатавꙑхь, маттатавꙑхьматтатаваꙗ, маттатаваа, маттатаваѣматтатавѹю, маттатавоюматтатавꙑма, маттатавꙑмаматтатаво, маттатавое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
маттатаваго, маттатаваего, маттатавааго, маттатаваго, маттатавого, маттатавога, маттатавгоматтатавѹмѹ, маттатавѹемѹ, маттатавѹѹмѹ, маттатавѹмѹ, маттатавоомѹ, маттатавомѹ, маттатавоѹмѹ, маттатавмѹматтатаво, маттатавоематтатаваго, маттатаваего, маттатавааго, маттатаваго, маттатавого, маттатавога, маттатавгоматтатавꙑмь, маттатавꙑмь, маттатавꙑмъ, маттатавꙑмъматтатавѣмь, маттатавѣемь, маттатавѣѣмь, маттатавѣамь, маттатавѣмь, маттатавѣмъ, маттатавѣемъ, маттатавѣѣмъ, маттатавѣамъ, маттатавѣмъ, маттатавомь, маттатавомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
маттатаво, маттатавоематтатаваꙗ, маттатаваа, маттатаваѣ, маттатаваѧматтатавꙑхъ, маттатавꙑхъ, маттатавꙑхь, маттатавꙑхь, маттатавѣхъ, маттатавѣхьматтатавꙑмъ, маттатавꙑмъ, маттатавꙑмь, маттатавꙑмь, маттатавѣмъ, маттатавѣмьматтатаваꙗ, маттатаваа, маттатаваѣ, маттатаваѧматтатавꙑм, маттатавꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
маттатавꙑхъ, маттатавꙑхъ, маттатавꙑхь, маттатавꙑхьматтатавѣматтатавѹю, маттатавоюматтатавꙑма, маттатавꙑмаматтатаваꙗ, маттатаваа, маттатаваѣ, маттатаваѧматтатавꙑѧ, маттатавꙑꙗ, маттатавѫѭ, маттатавꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
маттатавѣ, маттатавоматтатавѫѭ, маттатавѹю, маттатавоѭ, маттатавоюматтатавѫѭ, маттатавоѫ, маттатавоѧ, маттатавоюматтатавѣматтатавꙑѧ, маттатавꙑꙗ, маттатавꙑематтатавꙑхъ, маттатавꙑхъ, маттатавѣхъ, маттатавꙑхь, маттатавꙑхь, маттатавѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
маттатавꙑмъ, маттатавꙑмъ, маттатавѣмъ, маттатавꙑмь, маттатавꙑмь, маттатавѣмьматтатавꙑѧ, маттатавꙑꙗ, маттатавꙑематтатавꙑм, маттатавꙑмматтатавꙑхъ, маттатавꙑхъ, маттатавꙑхь, маттатавꙑхьматтатавѣматтатавѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
маттатавꙑма, маттатавꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
маттатавъ прил притеж ЛИ Мататов, който се отнася до Матата̀ — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... мелеанновъ. манановъ. маттатаевъ М Лк 3.31 Изч М З Гр τοῦ Ματταϑά маттатаевъ Срв маттатвъ, маттатовъ