Исторически речник
матерьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
матерьнь, матерьнъ, матерень, матеренъматерьнꙗ, матерьнѣматерьнюматерьнь, матерьнъ, матерень, матеренъматерьнꙗ, матерьнѣматерьнемь, матерьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
матерьнматерьнь, матерьнъ, матерень, матеренъматерьнматерьнь, матерьнъ, матерень, матеренъматерьнемь, матерьнемъматерьнѧ, матерьнѩ, матерьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
матерьнматерьнхъ, матерьнхьматерьнꙗ, матерьнѣматерьнюматерьнемаматерьне, матерьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
матерьнꙗ, матерьнѣматерьнюматерьне, матерьнѥматерьнꙗ, матерьнѣматерьнемь, матерьнемъматерьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
матерьнꙗ, матерьнѣматерьнь, матерьнъ, матерень, матеренъматерьнемь, матерьнемъматерьнꙗ, матерьнѣматерьнматерьнхъ, матерьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
матерьнматерьнюматерьнемаматерьнꙗ, матерьнѣматерьнѧ, матерьн̑ѩ, матерьн̑ѭ, матерьн̑е, матерьн̑ѥматерьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
матерьн̑ѭ, матерьнѧ, матерьн̑ѩ, матерьнюматерьнеѭ, матерьнеѫ, матерьнеѧ, матерьнеюматерьнматерьнѧ, матерьн̑ѩ, матерьн̑ѭ, матерьн̑е, матерьн̑ѥматерьнь, матерьнъ, матерень, матеренъматерьнꙗмь, матерьнꙗмъ, матерьнѣмь, матерьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
матерьнѧ, матерьн̑ѩ, матерьн̑ѭ, матерьн̑е, матерьн̑ѥматерьнꙗм, матерьнѣмматерьнꙗхъ, матерьнѣхьматерьнматерьнюматерьнꙗма, матерьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
матерьнь, матерьн, матерьне, матерьн, матерънь, матерън, матеръне, матерънматерьнꙗго, матерьнꙗего, матерьнꙗаго, матерьнꙗго, матерьнего, матерьнега, матерьнѣго, матерьнѣего, матерьнѣаго, матерьнѣго, матерьнѧго, матерьнѧего, матерьнѧаго, матерьнѧго, матерьнго, матерънꙗго, матерънꙗего, матерънꙗаго, матерънꙗго, матерънего, матерънега, матерънѣго, матерънѣего, матерънѣаго, матерънѣго, матерънѧго, матерънѧего, матерънѧаго, матерънѧго, матерънгоматерьнюмѹ, матерьнюемѹ, матерьнюѹмѹ, матерьнююмѹ, матерьнюмѹ, матерьнемѹ, матерьнмѹ, матерънюмѹ, матерънюемѹ, матерънюѹмѹ, матерънююмѹ, матерънюмѹ, матерънемѹ, матерънмѹматерьнь, матерьн, матерьне, матерьн, матерънь, матерън, матеръне, матерънматерьнꙗго, матерьнꙗего, матерьнꙗаго, матерьнꙗго, матерьнего, матерьнега, матерьнѣго, матерьнѣего, матерьнѣаго, матерьнѣго, матерьнѧго, матерьнѧего, матерьнѧаго, матерьнѧго, матерьнго, матерънꙗго, матерънꙗего, матерънꙗаго, матерънꙗго, матерънего, матерънега, матерънѣго, матерънѣего, матерънѣаго, матерънѣго, матерънѧго, матерънѧего, матерънѧаго, матерънѧго, матерънгоматерьнмь, матерьнмь, матерьнмъ, матерьнмъ, матерънмь, матерънмь, матерънмъ, матерънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
матерьнмь, матерьнмь, матерьнмъ, матерьнмъ, матерьнемь, матерьнемъ, матерьнѣмь, матерьнѣмъ, матерънмь, матерънмь, матерънмъ, матерънмъ, матерънемь, матерънемъ, матерънѣмь, матерънѣмъматерьнь, матерьн, матерьне, матерьн, матерънь, матерън, матеръне, матерънматерьн, матерьн, матерън, матерънматерьнхъ, матерьнхъ, матерьнхь, матерьннхь, матерънхъ, матерънхъ, матерънхь, матеръннхьматерьнмъ, матерьнмъ, матерьнмь, матерьнмь, матерънмъ, матерънмъ, матерънмь, матерънмьматерьннѧѧ, матерьнѩѧ, матерьнѧѩ, матерьнꙗѧ, матерьнѧꙗ, матерьнꙗꙗ, матерьнꙗа, матерьнее, матерьне, матерьне, матерънѧѧ, матерънѩѧ, матерънѧѩ, матерънꙗѧ, матерънѧꙗ, матерънꙗꙗ, матерънꙗа, матерънее, матеръне, матеръне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
матерьнм, матерьнм, матерънм, матерънмматерьнхъ, матерьнхъ, матерьнхь, матерьнхь, матерънхъ, матерънхъ, матерънхь, матерънхьматерьнꙗꙗ, матерьнѣꙗ, матерьнꙗа, матерьнѣа, матерьнѣѣ, матерьнѧѧ, матерънꙗꙗ, матерънѣꙗ, матерънꙗа, матерънѣа, матерънѣѣ, матерънѧѧматерьнюю, матерънююматерьнма, матерьнма, матерънма, матерънмаматерьне, матерьнее, матеръне, матерънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
матерьнꙗго, матерьнꙗего, матерьнꙗаго, матерьнꙗго, матерьнего, матерьнега, матерьнѣго, матерьнѣего, матерьнѣаго, матерьнѣго, матерьнѧго, матерьнѧего, матерьнѧаго, матерьнѧго, матерьнго, матерънꙗго, матерънꙗего, матерънꙗаго, матерънꙗго, матерънего, матерънега, матерънѣго, матерънѣего, матерънѣаго, матерънѣго, матерънѧго, матерънѧего, матерънѧаго, матерънѧго, матерънгоматерьнюмѹ, матерьнюемѹ, матерьнюѹмѹ, матерьнююмѹ, матерьнюмѹ, матерьнемѹ, матерьнмѹ, матерънюмѹ, матерънюемѹ, матерънюѹмѹ, матерънююмѹ, матерънюмѹ, матерънемѹ, матерънмѹматерьнне, матерьнее, матерънне, матерънеематерьнꙗго, матерьнꙗего, матерьнꙗаго, матерьнꙗго, матерьнего, матерьнега, матерьнѣго, матерьнѣего, матерьнѣаго, матерьнѣго, матерьнѧго, матерьнѧего, матерьнѧаго, матерьнѧго, матерьнго, матерънꙗго, матерънꙗего, матерънꙗаго, матерънꙗго, матерънего, матерънега, матерънѣго, матерънѣего, матерънѣаго, матерънѣго, матерънѧго, матерънѧего, матерънѧаго, матерънѧго, матерънгоматерьнмь, матерьнмь, матерьнмъ, матерьнмъ, матерънмь, матерънмь, матерънмъ, матерънмъматерьнмь, матерьнмь, матерьнмъ, матерьнмъ, матерьнемь, матерьнемъ, матерьнѣмь, матерьнѣмъ, матерънмь, матерънмь, матерънмъ, матерънмъ, матерънемь, матерънемъ, матерънѣмь, матерънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
матерьне, матерьнее, матеръне, матерънеематерьнꙗꙗ, матерьнꙗа, матерьнꙗѧ, матерьнѧѧ, матерьнѣꙗ, матерьнѣа, матерьнѣѣ, матерънꙗꙗ, матерънꙗа, матерънꙗѧ, матерънѧѧ, матерънѣꙗ, матерънѣа, матерънѣѣматерьнхъ, матерьнхъ, матерьнхь, матерьннхь, матерънхъ, матерънхъ, матерънхь, матеръннхьматерьнмъ, матерьнмъ, матерьнмь, матерьнмь, матерънмъ, матерънмъ, матерънмь, матерънмьматерьнꙗꙗ, матерьнꙗа, матерьнꙗѧ, матерьнѧѧ, матерьнѣꙗ, матерьнѣа, матерьнѣѣ, матерънꙗꙗ, матерънꙗа, матерънꙗѧ, матерънѧѧ, матерънѣꙗ, матерънѣа, матерънѣѣматерьнм, матерьнм, матерънм, матерънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
матерьнхъ, матерьнхъ, матерьнхь, матерьнхь, матерънхъ, матерънхъ, матерънхь, матерънхьматерьн, матерънматерьнюю, матерънююматерьнма, матерьнма, матерънма, матерънмаматерьнꙗꙗ, матерьнꙗа, матерьнѣꙗ, матерьнѣа, матерьнѣѣ, матерьнѧѧматерьнѧѧ, матерьнѩѧ, матерьнее, матерьнѥѥ, матерьнеѥ, матерьнꙗѧ, матерьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
матерьн, матерьнематерьнѭѭ, матерьнеѭ, матерьнѧѧ, матерьнѩѧ, матерьнююматерьнеѭ, матерьнеѫ, матерьнѥѭ, матерьнѥѫ, матерьнѭѭ, матерьнеѧ, матерьнею, матерьнѥѧ, матерьнѥюматерьн, матерьнѣматерьнѧѧ, матерьнѩѩ, матерьнѩѧ, матерьнꙗѧ, матерьнѭѭ, матерьнее, матерьнѥе, матерьнѧматерьнхъ, матерьнхь, матерьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
матерьнмъ, матерьнмь, матерьнмьматерьнѧѧ, матерьнѩѩ, матерьнѩѧ, матерьнꙗѧ, матерьнѭѭ, матерьнее, матерьнѥе, матерьнѧматерьнм, матерьнмматерьнхъ, матерьнхь, матерьнхьматерьнматерьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
матерьнма, матерьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
матерьн҄ь прил притеж Майчин аште хоштеш ѹвѣдѣт о мен момъ. то ѹвѣждъ. ꙗко ште сѫштѫ м въ ѫтробѣ матерні. обѣштанмъ дано бꙑстъ мꙙ мо С 227.6 посъланъ бꙑстъ гаурлъ. вьꙁвѣштаѧ сѫштааго вь нѣдрѣхъ отъхъ.  на рѫкѹ матерню С 244.27 радѹ сꙙ погрѫжьшꙗ вь рѣвѣ сьмрьть матерьн҄ѫ С 251.14—15 с рѣва матерьнꙗ ἐκ κοιλίας μητρός От майчина утроба, от рождение сѫтъ бо каженц же —рѣва мнⷬѣ родшѧ сѧ тако М Мт 19.12 Изч М З А С Гр τῆς μητρός матернь Нвб матерен остар ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР