Исторически речник
маслна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
маслнамаслнꙑ, маслнѫмаслнѣмаслнѫ, маслнѹмаслноѭ, маслноѫ, маслноѧ, маслноюмаслнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
маслномаслнꙑмаслнъ, маслньмаслнамъ, маслнамьмаслнаммаслнахъ, маслнахь
NfOuNfGuNfDu
маслнѣмаслнѹмаслнама
маслна -ꙑ ж Маслина аꙁъ же ѣко масліна плодовіта въ домѹ бж ѹпъваѭ на мілостъ бжѭ. въ вѣкъ і вѣкъ вѣка СП 51.10 Изч СП Гр ἐλαία масліна Нвб маслина ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Маслиново МИ СНМБ Маслинковото МИ ГХ,МИМ