Исторически речник
маръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
маръ, марьмарамарѹ, маровмаръ, марьмарамаромь, маромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
марѣмаре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
маръ м ЛИ Мар — епископ на Халкидон?, един от 150те участници във II Вселенски събор [381 г.] събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ ... отъ аревꙑ же  мак҄едон҄ꙙ странꙑ. елеус марк҄анъ ламѱаьскꙑ.  еуіѳ ефесъскꙑ.  маръ. халк҄доньскъ  про С 201.18 Изч С Гр Μάρης