Исторически речник
марна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
марнамарнꙑмарнѣмарнѫ, марнѹмарноѭ, марноѫ, марноѧ, марноюмарнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
марно-----
NfOuNfGuNfDu
---
марна -ꙑ ж ЛИ Марина — име, познато само от надпис б(о)же т помоꙁ марне(!) правь т вещтаѧ РН2 Изч РН2 Гр Μαρίνα