Исторически речник
марнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
марнъ, марньмарнамарнѹмарнъ, марньмарнамарномь, марномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
марнѣмарнъмарнмарнъ, марньмарномъ, марномьмарнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
марнꙑмарнѣхъ, марнѣхьмарнамарнѹмарномамарно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
марнамарнѹмарномарнамарномь, марномъмарнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
марнамарнъ, марньмарномъ, марномьмарнамарнꙑмарнѣхъ, марнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
марнѣмарнѹмарномамарнамарнꙑ, марнѫмарнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
марнѫ, марнѹмарноѭ, марноѫ, марноѧ, марноюмарнѣмарнꙑмарнъ, марньмарнамъ, марнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
марнꙑмарнаммарнахъ, марнахьмарнѣмарнѹмарнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
марнъ прил притеж ЛИ 1. Мариин, който се отнася до Мария — съпруга на Йосиф и майка на Христос; Богородица аковъ же роді іосіфа мѫжа марна. ꙁ неѩже роді сѧ съ. наріцаемъ хъ А Мт 1.16 жена ... съпасена же бѫдетъ пржтьмъ ꙙдъ. кꙑм же пржтьмъ ꙙдъ. не пржтмь л ꙙда марїна С 482.26—27 2. Мариин, който се отнася до Мария Магдалина — една от мироносиците бѣ же еднъ болѧ лаꙁарь. отъ втанѩ градъца марна ... ꙇ мартꙑ сестрꙑ М Йо 11.1 З А СК Н 3. Мариин, който се отнася до Мария Антиохийска — малко позната мъченица от първите векове на н.е. Пр. на 29 май марна глава  рѫка антохскъѧ П4 М З А СК Н К С. П4 Гр τῆς Μαρίας марнъ марїнъ Нвб Мариин остар диал ВА Срв Марино МИ Марина могила МИ ХХ,ЛИМР Марийната МИ ЙЗ,МИПан