Исторически речник
манаснъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
манаснъ, манасньманаснаманаснѹманаснъ, манасньманаснаманасномь, манасномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
манаснѣманаснъманаснманаснъ, манасньманасномъ, манасномьманаснꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
манаснꙑманаснѣхъ, манаснѣхьманаснаманаснѹманасномаманасно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
манаснаманаснѹманасноманаснаманасномь, манасномъманаснѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
манаснаманаснъ, манасньманасномъ, манасномьманаснаманаснꙑманаснѣхъ, манаснѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
манаснѣманаснѹманасномаманаснаманаснꙑ, манаснѫманаснѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
манаснѫ, манаснѹманасноѭ, манасноѫ, манасноѧ, манасноюманаснѣманаснꙑманаснъ, манасньманаснамъ, манаснамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
манаснꙑманаснамманаснахъ, манаснахьманаснѣманаснѹманаснама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
манаснъ прил притеж ЛИ Манасиев, който се отнася до юдейския цар Манасий [Манасия] бже спе нашъ. давъ отъпѹщене грѣховъ ... ꙇ молтвѫ манаснѫ. покаанемь премъ. тꙑ самъ раба твоего сего ... прꙇм СЕ 75b 11 Изч СЕ Гр τοῦ Μανασσῆ Нвб Вж. при манас[]