Исторически речник
малъжена  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
малъженъ, малъженьмалъженамалъженѹ, малъженовмалъженъ, малъженьмалъженамалъженомь, малъженомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
малъженѣмалъженемалъжен, малъженовемалъженъ, малъжень, малъженовъ, малъженовьмалъженомъ, малъженомь, малъженовомъ, малъженовомьмалъженꙑ, малъженовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
малъженꙑ, малъженовꙑ, малъженъммалъженѣхъ, малъженѣхь, малъженохъ, малъженохь, малъженовохъ, малъженовохьмалъженамалъженѹмалъженома
малъжена м дв Съпрузи лютѣ бѫ(... ома). (мальжена, Гошев, с. 109, бел. в Индекса) ѣже не съхран(.)те ложа нескврꙿ(..)на Р V 3.12 Изч Р Нвб Ø