Исторически речник
мак҄едонь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
мак҄едоньмак҄едонꙗ, мак҄едонѣмак҄едонюмак҄едонмак҄едонꙗ, мак҄едонѣмак҄едонемь, мак҄едонемъ, мак҄едонѥмъ, мак҄едонѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
мак҄едонмак҄едоне, мак҄едонюмак҄едонмак҄едонмак҄едонемъ, мак҄едонемь, мак҄едонѥмъ, мак҄едонѥмьмак҄едонѧ, мак҄едонѩ, мак҄едонѫ, мак҄едоне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
мак҄едонмак҄едонхъ, мак҄едонхьмак҄едонꙗ, мак҄едонѣмак҄едонюмак҄едонема, мак҄едонѥмамак҄едоне, мак҄едонѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
мак҄едонꙗ, мак҄едонѣмак҄едонюмак҄едоне, мак҄едонѥмак҄едонꙗ, мак҄едонѣмак҄едонемь, мак҄едонемъ, мак҄едонѥмъ, мак҄едонѥмьмак҄едон
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
мак҄едона, мак҄едонꙗмак҄едонмак҄едонемъ, мак҄едонемь, мак҄едонѥмъ, мак҄едонѥмьмак҄едона, мак҄едонꙗмак҄едонмак҄едонхъ, мак҄едонхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
мак҄едонмак҄едонюмак҄едонема, мак҄едонѥмамак҄едон, мак҄едонꙗмак҄едонѧ, мак҄едонѩ, мак҄едонѭ, мак҄едоне, мак҄едонѥмак҄едон
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
мак҄едонѭ, мак҄едонѧ, мак҄едонѩ, мак҄едонюмак҄едонеѭ, мак҄едонеѫ, мак҄едонѥѭ, мак҄едонѥѫ, мак҄едонею, мак҄едонѥюмак҄едонмак҄едонѧ, мак҄едонѩ, мак҄едонѭ, мак҄едоне, мак҄едонѥмак҄едонмак҄едонꙗмъ, мак҄едонꙗмь, мак҄едонѣмъ, мак҄едонѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
мак҄едонѧ, мак҄едонѩ, мак҄едонѭ, мак҄едоне, мак҄едонѥмак҄едонꙗм, мак҄едонѣммак҄едонꙗхъ, мак҄едонѣхьмак҄едонмак҄едонюмак҄едонꙗма, мак҄едонѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
мак҄едонь, мак҄едон, мак҄едоне, мак҄едонмак҄едонꙗго, мак҄едонꙗего, мак҄едонꙗаго, мак҄едонꙗго, мак҄едонего, мак҄едонега, мак҄едонѣго, мак҄едонѣего, мак҄едонѣаго, мак҄едонѣго, мак҄едонѧго, мак҄едонѧего, мак҄едонѧаго, мак҄едонѧго, мак҄едонгомак҄едонюмѹ, мак҄едонюемѹ, мак҄едонюѹмѹ, мак҄едонююмѹ, мак҄едонюмѹ, мак҄едонемѹ, мак҄едонмѹмак҄едонь, мак҄едон, мак҄едоне, мак҄едонмак҄едонꙗго, мак҄едонꙗего, мак҄едонꙗаго, мак҄едонꙗго, мак҄едонего, мак҄едонега, мак҄едонѣго, мак҄едонѣего, мак҄едонѣаго, мак҄едонѣго, мак҄едонѧго, мак҄едонѧего, мак҄едонѧаго, мак҄едонѧго, мак҄едонгомак҄едонмь, мак҄едонмь, мак҄едонмъ, мак҄едонмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
мак҄едонмь, мак҄едонмь, мак҄едонмъ, мак҄едонмъ, мак҄едонемь, мак҄едонемъ, мак҄едонѣмь, мак҄едонѣмъмак҄едонь, мак҄едон, мак҄едоне, мак҄едонмак҄едон, мак҄едонмак҄едонхъ, мак҄едонхъ, мак҄едонхь, мак҄едонхьмак҄едонмъ, мак҄едонмъ, мак҄едонмь, мак҄едонмьмак҄едонѧѧ, мак҄едонѩѧ, мак҄едонѧѩ, мак҄едонꙗѧ, мак҄едонѧꙗ, мак҄едонꙗꙗ, мак҄едонꙗа, мак҄едонее, мак҄едоне, мак҄едоне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
мак҄едонм, мак҄едонммак҄едонхъ, мак҄едонхъ, мак҄едонхь, мак҄едонхьмак҄едонꙗꙗ, мак҄едонѣꙗ, мак҄едонꙗа, мак҄едонѣа, мак҄едонѣѣ, мак҄едонѧѧмак҄едонююмак҄едонма, мак҄едонмамак҄едоне, мак҄едонее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
мак҄едонꙗго, мак҄едонꙗего, мак҄едонꙗаго, мак҄едонꙗго, мак҄едонего, мак҄едонега, мак҄едонѣго, мак҄едонѣего, мак҄едонѣаго, мак҄едонѣго, мак҄едонѧго, мак҄едонѧего, мак҄едонѧаго, мак҄едонѧго, мак҄едонгомак҄едонюмѹ, мак҄едонюемѹ, мак҄едонюѹмѹ, мак҄едонююмѹ, мак҄едонюмѹ, мак҄едонемѹ, мак҄едонмѹмак҄едоне, мак҄едонеемак҄едонꙗго, мак҄едонꙗего, мак҄едонꙗаго, мак҄едонꙗго, мак҄едонего, мак҄едонега, мак҄едонѣго, мак҄едонѣего, мак҄едонѣаго, мак҄едонѣго, мак҄едонѧго, мак҄едонѧего, мак҄едонѧаго, мак҄едонѧго, мак҄едонгомак҄едонмь, мак҄едонмь, мак҄едонмъ, мак҄едонмъмак҄едонмь, мак҄едонмь, мак҄едонмъ, мак҄едонмъ, мак҄едонемь, мак҄едонемъ, мак҄едонѣмь, мак҄едонѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
мак҄едоне, мак҄едонеемак҄едонꙗꙗ, мак҄едонꙗа, мак҄едонꙗѧ, мак҄едонѧѧ, мак҄едонѣꙗ, мак҄едонѣа, мак҄едонѣѣмак҄едонхъ, мак҄едонхъ, мак҄едонхь, мак҄едонхьмак҄едонмъ, мак҄едонмъ, мак҄едонмь, мак҄едонмьмак҄едонꙗꙗ, мак҄едонꙗа, мак҄едонꙗѧ, мак҄едонѧѧ, мак҄едонѣꙗ, мак҄едонѣа, мак҄едонѣѣмак҄едонм, мак҄едонм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
мак҄едонхъ, мак҄едонхъ, мак҄едонхь, мак҄едонхьмак҄едонмак҄едонююмак҄едонма, мак҄едонмамак҄едонꙗꙗ, мак҄едонꙗа, мак҄едонѣꙗ, мак҄едонѣа, мак҄едонѣѣ, мак҄едонѧѧмак҄едонѧѧ, мак҄едонѩѧ, мак҄едонее, мак҄едонѥѥ, мак҄едонеѥ, мак҄едонꙗѧ, мак҄едонѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
мак҄едон, мак҄едонемак҄едонѭѭ, мак҄едонеѭ, мак҄едонѧѧ, мак҄едонѩѧ, мак҄едонююмак҄едонеѭ, мак҄едонеѫ, мак҄едонѥѭ, мак҄едонѥѫ, мак҄едонѭѭ, мак҄едонеѧ, мак҄едонею, мак҄едонѥѧ, мак҄едонѥюмак҄едон, мак҄едонѣмак҄едонѧѧ, мак҄едонѩѩ, мак҄едонѩѧ, мак҄едонꙗѧ, мак҄едонѭѭ, мак҄едонее, мак҄едонѥе, мак҄едонѧмак҄едонхъ, мак҄едонхъ, мак҄едонхь, мак҄едонхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
мак҄едонмъ, мак҄едонмъ, мак҄едонмь, мак҄едонмьмак҄едонѧѧ, мак҄едонѩѩ, мак҄едонѩѧ, мак҄едонꙗѧ, мак҄едонѭѭ, мак҄едонее, мак҄едонѥе, мак҄едонѧмак҄едонм, мак҄едонммак҄едонхъ, мак҄едонхъ, мак҄едонхь, мак҄едонхьмак҄едонмак҄едонюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
мак҄едонма, мак҄едонма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
мак҄едонь прил притеж Македониански, който се отнася до македонианството — еретическо учение на базата на арианството, свързано с името на цариградския епископ Македоний [350—360 г.] повелѣ же цѣсарь ѳеѡдос. прт на съборъ  старѣшнамъ еретьскамъ. събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ. отъ алеѯандрѧ тмоѳе. отъ ерѹсалма же курлъ ...  н сь н҄м мьноꙁ. бѣаше же вьсѣхъ р҃н. отъ аревꙑ же  мак҄едон҄ꙙ странꙑ С 201.16 Изч С Гр τοῦ Μακεδονίου