Исторически речник
макаве  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
макавѣ, макавемакавѣꙗ, макавеꙗ, макавѣа, макавеамакавѣю, макавею, макавѣов, макавеов, макавѣв, макавев, макавѣев, макавеевмакавѣ, макавемакавѣꙗ, макавеꙗ, макавѣа, макавеамакавѣемь, макавеемь, макавѣмь, макавемь, макавѣомь, макавеомь, макавѣемъ, макавеемъ, макавѣмъ, макавемъ, макавѣомъ, макавеомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
макавѣ, макавемакавѣю, макавеюмакавѣ, макавемакавѣ, макавемакавѣемъ, макавеемъ, макавѣмъ, макавемъ, макавѣомъ, макавеомъ, макавѣемь, макавеемь, макавѣмь, макавемь, макавѣомь, макавеомьмакавѣѩ, макавеѩ, макавѣѧ, макавеѧ, макавѣѫ, макавеѫ, макавѣе, макавее
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
макавѣ, макавемакавѣхъ, макавехъ, макавѣхь, макавехьмакавѣꙗ, макавеꙗ, макавѣа, макавеамакавѣю, макавеюмакавѣема, макавеема, макавѣма, макавема, макавѣома, макавеома
макаве -ꙗ м ЛИ свѧт макаве οἱ ἅγιοι Μακκαβαῖοι Светите [братя] Макавеи — седмина братя юдеи [според легендата Авим, Антонин, Турий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркел], ученици на книжника Елеазар, умрял мъченически с майка си [Соломония] по времето на сирийския цар Антиох IV Епифан [175—164 г. пр. н.е.]. Пр. на 1 август мⷺца авгⷭ҇о а҃ стъх макаве А 151а 10 Изч А Нвб Срв макавеи[те] ’последните 12 дни на месец август свързани с български народни обичаи’ НТ ДА ЕтМл Макавей ЛИ ОА Дюв НГер СтИл,РЛФИ Мако ЛИ Мака ж ЛИ Макей ЛИ Макавеев ФИ Макиев ФИ Маков ФИ СтИл,РЛФИ Маковци МИ АП,ПСС Макавейска рътлина МИ ЙЗ,МИПан