Исторически речник
маꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
маꙁатмажѫ, мажѹмажешмажетъ, мажеть, мажетмажемъ, мажемь, мажем, мажемомажете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мажѫтъ, мажѹтъ, мажѫть, мажѹть, мажѫт, мажѹтмажевѣмажетамажетемажмаж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мажмъ, мажѣмъ, мажамъ, мажмь, мажѣмь, мажамь, мажм, мажѣм, мажаммажте, мажѣте, мажатемажвѣ, мажѣвѣ, мажавѣмажта, мажѣта, мажатамаꙁахъ, маꙁахь, маꙁахмаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
маꙁамаꙁахомъ, маꙁахомь, маꙁахом, маꙁахмꙑмаꙁастемаꙁашѧ, маꙁашѫ, маꙁаша, маꙁаше, маꙁахѫмаꙁаховѣмаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
маꙁастемаꙁаахъ, маꙁахъ, маꙁаахь, маꙁахь, маꙁаах, маꙁахмаꙁааше, маꙁашемаꙁааше, маꙁашемаꙁаахомъ, маꙁахомъ, маꙁаахомь, маꙁахомь, маꙁаахом, маꙁахоммаꙁаашете, маꙁашете, маꙁаасте, маꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
маꙁаахѫ, маꙁахѫ, маꙁаахѹ, маꙁахѹмаꙁааховѣ, маꙁаховѣмаꙁаашета, маꙁашета, маꙁааста, маꙁастамаꙁаашете, маꙁашете, маꙁаасте, маꙁасте
маꙁат -мажѫ -мажеш несв Мажа, разтривам с някаква мазнина, благовоние и под ꙇ облобꙑꙁааше ноѕѣ его  маꙁааше мѵромь М Лк 7.38 З, А. Срв. С391.14 отъ того жде кандла въꙁьмъ масло.  обраꙁомъ кръстънꙑмъ помаꙁавъ акꙑ враъ хꙑтрꙑ. наꙙ маꙁат го С 562.30 лѣвѫѭ своѭ рѫкѫ въꙁлож на огн҄ь деснѫѭ мажꙙ отъ масла стꙑхъ С 516.14 мол҄ѫ т сꙙ маж м срьдьце на дльꙁѣ. да м прѣстанетъ одръжꙙштꙗ мꙙ болѣꙁнь С 516.19 М З А С Гр ἀλείφω ὑπαλείφω λιπαίνω Нвб мажа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА