Исторически речник
маатовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
маатовъ, маатовьмаатовамаатовѹмаатовъ, маатовьмаатовамаатовомь, маатовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
маатовѣмаатовъмаатовмаатовъ, маатовьмаатовомъ, маатовомьмаатовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
маатовꙑмаатовѣхъ, маатовѣхьмаатовамаатовѹмаатовомамаатово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
маатовамаатовѹмаатовомаатовамаатовомь, маатовомъмаатовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
маатовамаатовъ, маатовьмаатовомъ, маатовомьмаатовамаатовꙑмаатовѣхъ, маатовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
маатовѣмаатовѹмаатовомамаатовамаатовꙑ, маатовѫмаатовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
маатовѫ, маатовѹмаатовоѭ, маатовоѫ, маатовоѧ, маатовоюмаатовѣмаатовꙑмаатовъ, маатовьмаатовамъ, маатовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
маатовꙑмаатоваммаатовахъ, маатовахьмаатовѣмаатовѹмаатовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
маатовъ прил притеж ЛИ Маатов, на Маат — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... маатовъ М Лк 3.26 З Изч М З Гр τοῦ Μαάϑ От евр Maḥaṭ