Исторически речник
лѵсмахъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лѵсмахъ, лѵсмахьлѵсмахалѵсмахѹ, лѵсмаховлѵсмахъ, лѵсмахьлѵсмахалѵсмахомь, лѵсмахомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лѵсмасѣлѵсмаше----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
лѵсмахъ м ЛИ Лизимах — един от 40–те кападокийски войни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март а се мъ мена. дометꙗнъ. сух ... лусмахъ. домнъ С 69.8—9 Изч С Гр Λυσίμαχος