Исторически речник
лѵдскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лѵдскъ, лѵдскьлѵдскалѵдскѹлѵдскъ, лѵдскьлѵдскалѵдскомь, лѵдскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лѵдсцѣлѵдскълѵдсцлѵдскъ, лѵдскьлѵдскомъ, лѵдскомьлѵдскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лѵдскꙑлѵдсцѣхъ, лѵдсцѣхьлѵдскалѵдскѹлѵдскомалѵдско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лѵдскалѵдскѹлѵдсколѵдскалѵдскомь, лѵдскомълѵдсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лѵдскалѵдскъ, лѵдскьлѵдскомъ, лѵдскомьлѵдскꙑлѵдскꙑлѵдсцѣхъ, лѵдсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лѵдсцѣлѵдскѹлѵдскомалѵдскалѵдскꙑ, лѵдскѫлѵдсцѣ, лѵдстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лѵдскѫ, лѵдскѹлѵдскоѭ, лѵдскоѫ, лѵдскоѧ, лѵдскоюлѵдсцѣ, лѵдстѣлѵдскꙑлѵдскъ, лѵдскьлѵдскамъ, лѵдскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лѵдскꙑлѵдскамлѵдскахъ, лѵдскахьлѵдсцѣ, лѵдстѣлѵдскѹлѵдскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лѵдскꙑ, лѵдскꙑ, лѵдсколѵдскаго, лѵдскаего, лѵдскааго, лѵдскаго, лѵдского, лѵдскога, лѵдскголѵдскѹмѹ, лѵдскѹемѹ, лѵдскѹѹмѹ, лѵдскѹмѹ, лѵдскоомѹ, лѵдскомѹ, лѵдскоѹмѹ, лѵдскмѹлѵдскꙑ, лѵдскꙑ, лѵдсколѵдскаго, лѵдскаего, лѵдскааго, лѵдскаго, лѵдского, лѵдскога, лѵдскголѵдскꙑмь, лѵдскꙑмь, лѵдскꙑмъ, лѵдскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лѵдсцѣмь, лѵдсцѣемь, лѵдсцѣѣмь, лѵдсцѣамь, лѵдсцѣмь, лѵдсцѣмъ, лѵдсцѣемъ, лѵдсцѣѣмъ, лѵдсцѣамъ, лѵдсцѣмъ, лѵдскомь, лѵдскомълѵдскꙑ, лѵдскꙑ, лѵдсколѵдсцлѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхь, лѵдскꙑхь, лѵдсцѣхъ, лѵдсцѣхьлѵдскꙑмъ, лѵдскꙑмъ, лѵдскꙑмь, лѵдскꙑмь, лѵдсцѣмъ, лѵдсцѣмьлѵдскꙑѧ, лѵдскꙑꙗ, лѵдскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лѵдскꙑм, лѵдскꙑмлѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхь, лѵдскꙑхьлѵдскаꙗ, лѵдскаа, лѵдскаѣлѵдскѹю, лѵдскоюлѵдскꙑма, лѵдскꙑмалѵдско, лѵдское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лѵдскаго, лѵдскаего, лѵдскааго, лѵдскаго, лѵдского, лѵдскога, лѵдскголѵдскѹмѹ, лѵдскѹемѹ, лѵдскѹѹмѹ, лѵдскѹмѹ, лѵдскоомѹ, лѵдскомѹ, лѵдскоѹмѹ, лѵдскмѹлѵдско, лѵдскоелѵдскаго, лѵдскаего, лѵдскааго, лѵдскаго, лѵдского, лѵдскога, лѵдскголѵдскꙑмь, лѵдскꙑмь, лѵдскꙑмъ, лѵдскꙑмълѵдсцѣмь, лѵдсцѣемь, лѵдсцѣѣмь, лѵдсцѣамь, лѵдсцѣмь, лѵдсцѣмъ, лѵдсцѣемъ, лѵдсцѣѣмъ, лѵдсцѣамъ, лѵдсцѣмъ, лѵдскомь, лѵдскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лѵдско, лѵдскоелѵдскаꙗ, лѵдскаа, лѵдскаѣ, лѵдскаѧлѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхь, лѵдскꙑхь, лѵдсцѣхъ, лѵдсцѣхьлѵдскꙑмъ, лѵдскꙑмъ, лѵдскꙑмь, лѵдскꙑмь, лѵдсцѣмъ, лѵдсцѣмьлѵдскаꙗ, лѵдскаа, лѵдскаѣ, лѵдскаѧлѵдскꙑм, лѵдскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхь, лѵдскꙑхьлѵдсцѣлѵдскѹю, лѵдскоюлѵдскꙑма, лѵдскꙑмалѵдскаꙗ, лѵдскаа, лѵдскаѣ, лѵдскаѧлѵдскꙑѧ, лѵдскꙑꙗ, лѵдскѫѭ, лѵдскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лѵдсцѣ, лѵдстѣ, лѵдсколѵдскѫѭ, лѵдскѹю, лѵдскоѭ, лѵдскоюлѵдскѫѭ, лѵдскоѫ, лѵдскоѧ, лѵдскоюлѵдсцѣ, лѵдстѣлѵдскꙑѧ, лѵдскꙑꙗ, лѵдскꙑелѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхъ, лѵдсцѣхъ, лѵдстѣхъ, лѵдскꙑхь, лѵдскꙑхь, лѵдсцѣхь, лѵдстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лѵдскꙑмъ, лѵдскꙑмъ, лѵдсцѣмъ, лѵдстѣмъ, лѵдскꙑмь, лѵдскꙑмь, лѵдсцѣмь, лѵдстѣмьлѵдскꙑѧ, лѵдскꙑꙗ, лѵдскꙑелѵдскꙑм, лѵдскꙑмлѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхъ, лѵдскꙑхь, лѵдскꙑхьлѵдсцѣ, лѵдстѣлѵдскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лѵдскꙑма, лѵдскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
лѵдскъ прил Лидийски, който се отнася до Лидия — в Мала Азия вꙑ вдѣсте  повѣдате. людскѫ ꙁемл҄ѫ  декапол҄тъскѫ. ꙁгорѣвъшѫ огн҄емъ С 129.3 Изч С Гр [τῆς] Λυδίας людскъ