Исторически речник
лѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лѫтлѫѫ, лѫѹлѫшлѫтъ, лѫть, лѫтлѫмъ, лѫмь, лѫм, лѫмолѫте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лѫѧтъ, лѫѧть, лѫѧтлѫвѣлѫталѫтелѫлѫ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лѫмъ, лѫмь, лѫмлѫтелѫвѣлѫталѫхъ, лѫхь, лѫхлѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лѫлѫхомъ, лѫхомь, лѫхом, лѫхмꙑлѫстелѫшѧ, лѫшѫ, лѫша, лѫше, лѫхѫлѫховѣлѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лѫстелѫаахъ, лѫахъ, лѫаахь, лѫахь, лѫаах, лѫахлѫааше, лѫашелѫааше, лѫашелѫаахомъ, лѫахомъ, лѫаахомь, лѫахомь, лѫаахом, лѫахомлѫаашете, лѫашете, лѫаасте, лѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лѫаахѫ, лѫахѫ, лѫаахѹ, лѫахѹлѫааховѣ, лѫаховѣлѫаашета, лѫашета, лѫааста, лѫасталѫаашете, лѫашете, лѫаасте, лѫасте
лѫт -лѫѫ -лѫш несв Лъча, отлъчвам, отделям дного тꙙ га  ба сповѣдаѭ ... не раꙁдѣл҄ѫ тебе не раꙁдѣл҄енааго. не лѫѫ тебе не лѫенааго. не прѣрѣжѫ тебе не дѣл҄енааго С 505.17 Изч С Гр χωρίζω Нвб лъча ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА луча остар ВА ЕтМл РРОДД