Исторически речник
лѫкавьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
лѫкавьств, лѫкавеств, лѫкавъств, лѫкавств, лѫкавьствь, лѫкавествь, лѫкавъствь, лѫкавствьлѫкавьствꙗ, лѫкавествꙗ, лѫкавъствꙗ, лѫкавствꙗ, лѫкавьства, лѫкавества, лѫкавъства, лѫкавства, лѫкавьствьꙗ, лѫкавествьꙗ, лѫкавъствьꙗ, лѫкавствьꙗлѫкавьствю, лѫкавествю, лѫкавъствю, лѫкавствю, лѫкавьствѹ, лѫкавествѹ, лѫкавъствѹ, лѫкавствѹ, лѫкавьствью, лѫкавествью, лѫкавъствью, лѫкавствьюлѫкавьствмь, лѫкавъствмь, лѫкавствмь, лѫкавьствьмь, лѫкавъствьмь, лѫкавствьмь, лѫкавьствмъ, лѫкавъствмъ, лѫкавствмъ, лѫкавьствьмъ, лѫкавъствьмъ, лѫкавствьмъ, лѫкавьствмь, лѫкавъствмь, лѫкавствмь, лѫкавьствмъ, лѫкавъствмъ, лѫкавствмълѫкавьств, лѫкавъств, лѫкавств, лѫкавьствь, лѫкавъствь, лѫкавствь, лѫкавьств, лѫкавъств, лѫкавствлѫкавьствꙗ, лѫкавествꙗ, лѫкавъствꙗ, лѫкавствꙗ, лѫкавьства, лѫкавества, лѫкавъства, лѫкавства, лѫкавьствьꙗ, лѫкавествьꙗ, лѫкавъствьꙗ, лѫкавствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
лѫкавьств, лѫкавъств, лѫкавств, лѫкавьствь, лѫкавъствь, лѫкавствь, лѫкавьстве, лѫкавъстве, лѫкавстве, лѫкавствлѫкавьствмъ, лѫкавъствмъ, лѫкавствмъ, лѫкавьствьмъ, лѫкавъствьмъ, лѫкавствьмъ, лѫкавьствмь, лѫкавъствмь, лѫкавствмь, лѫкавьствьмь, лѫкавъствьмь, лѫкавствьмь, лѫкавьствмъ, лѫкавъствмъ, лѫкавствмъ, лѫкавьствмь, лѫкавъствмь, лѫкавствмьлѫкавьств, лѫкавъств, лѫкавств, лѫкавьствь, лѫкавъствь, лѫкавствь, лѫкавьств, лѫкавъств, лѫкавствлѫкавьствхъ, лѫкавъствхъ, лѫкавствхъ, лѫкавьствьхъ, лѫкавъствьхъ, лѫкавствьхъ, лѫкавьствхь, лѫкавъствхь, лѫкавствхь, лѫкавьствьхь, лѫкавъствьхь, лѫкавствьхь, лѫкавьствхъ, лѫкавъствхъ, лѫкавствхъ, лѫкавьствхь, лѫкавъствхь, лѫкавствхьлѫкавьств, лѫкавъств, лѫкавств, лѫкавьствь, лѫкавъствь, лѫкавствь, лѫкавьств, лѫкавъств, лѫкавствлѫкавьствю, лѫкавествю, лѫкавъствю, лѫкавствю, лѫкавьствѹ, лѫкавествѹ, лѫкавъствѹ, лѫкавствѹ, лѫкавьствью, лѫкавествью, лѫкавъствью, лѫкавствью
NnDu
лѫкавьствма, лѫкавъствма, лѫкавствма, лѫкавьствма, лѫкавъствма, лѫкавствма, лѫкавьствма, лѫкавъствма, лѫкавствма
лѫкавьствь -ꙗ ср Лукавство, коварство раꙁѹмѣвъ же съ лѫкавествіѣ хъ рее. ьто мѧ скѹшаете ѵпокріті А Мт 22.18 сего рад ѹбо праꙁдьнѹмь. не квасомъ ꙁьлобꙑ  лѫкавьствꙗ. нъ опрѣснъкꙑ стотꙑ  їстнꙑ С 486.6 лѫкавьствьꙗ ѹбьнь δολοφονία Убийство чрез измама, коварно убийство дꙗвол҄е попъран. тъмьнꙑ цвѣте ... тꙑ канꙗ братоѹбства бѣлꙑѧ рꙁꙑ съвлѣе.  лѫкавьствꙗ ѹбню ножъ наостр С 389.10 Изч А С Гр πονηρία лѫкавьств лѫкавестві Нвб лукавствие остар ВА